Geodezja - kartowanie mapy, obliczanie powierzchni terenu na mapie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 15274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - kartowanie mapy, obliczanie powierzchni terenu na mapie - strona 1 Geodezja - kartowanie mapy, obliczanie powierzchni terenu na mapie - strona 2 Geodezja - kartowanie mapy, obliczanie powierzchni terenu na mapie - strona 3

Fragment notatki:

pdf i ma 11 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: definicja mapy, odwzorowanie kartograficzne, mapa zasadnicza, treść mapy zasadniczej, mapa hydrologiczna, mapy sozologiczne, mapy satelitarne, kartowanie mapy zasadniczej, obliczanie powierzchni, dokładność obliczeń powierzchni, mapa sytuacyjno-wysokościowa, współrzędne ortogonalne, wyznaczenie profilu podłużnego terenu wzdłuż odcinka.

ponadto, notatka zawiera także materiały dotyczące obliczania powierzchni terenu na mapie. Dokument zapisany jest w formacie .pdf i ma 8 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: obliczanie powierzchni miar rzeczywistych, metoda geometryczna, metoda mechaniczna, metoda analityczna, kartowanie mapy sytuacyjnej, kartowanie mapy wysokościowej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(…)

… i spostrzeżenia:
Na załączonym do ćwiczenia zdjęciu sytuacyjnym stwierdziłem następujące uchybienia:
- nie proporcjonalne zachowanie długości poszczególnych odcinków.
- brak wymiaru dotyczącego bram
- przy trójkącie prostokątnym podana inna długość niż to wynika z Tw. Pitagorasa.
- inny rzeczywisty kształt działki niż na zdjęciu sytuacyjnym.
Wykonanie tego ćwiczenia było bardzo pracochłonne i czasochłonne…
…:5000 – tereny rolne i leśne
3
Mapa zasadniczą sporządza się na podstawie osnowy geodezyjnej, której
współrzędne prostokątne określone są w ukł. „1965”. Mapa zasadnicza
podlega procesowi aktualizacji.
Mapę zasadniczą (pierworys) sporządza się na arkuszach A1.
Treść mapy zasadniczej:

treść obligatoryjna

treść fakultatywna
Istnieje wiele nakładek tematycznych mapy zasadniczej:
S – nakładka sytuacji…
… . Na zadanym szkicu znajdują się cztery pkt. osnowy
geodezyjnej: 849, 834, 10, 845.
Zadanie moje polegało na wykreśleniu mapy sytuacyjnej na podstawie
szkicu polowego. Najpierw na uprzednio przygotowanym arkuszu
sekcyjnym z naniesioną siatką kwadratów należało wyznaczyć pkt.
poligonowe znając ich współrzędne. Następnie należało nanieść wszystkie
elementy umieszczone na szkicu (budynki, drogi, ogrodzenia…
… – zachowane zostają odległości na pewnych liniach (mapy
lotnicze)

równopolowe – zachowane zostają równe pola odpowiednich figur na mapie i w
oryginale (mapy demograficzne).
Wyróżniamy następujące odwzorowania klasyczne ze względu na kształt
siatki
południkowej
i równoleżnikowej:

stożkowe – równoleżniki odwzorowują się na łuki a południki na ich promienie

azymutalne – równoleżniki odwzorowują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz