Skrypt wykładów do egzaminu z kartografii i topografii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt wykładów do egzaminu z kartografii i topografii - strona 1 Skrypt wykładów do egzaminu z kartografii i topografii - strona 2 Skrypt wykładów do egzaminu z kartografii i topografii - strona 3

Fragment notatki:


Kartografia - jest dyscypliną oraz dziedziną działalności praktycznej, zajmującą się opracowywaniem, produkcją i użytkowaniem map.
Działy kartografii:
- kartoznawstwo - wiedza o mapach, ich właściwościach i formach
- kartografia matematyczna (teoria odwzorowań kartograficznych) powiązana z matmą, geodezją i geometrią
- redukcja i opracowanie mapy - metody i zasady wykorzystywania map
- reprodukcja kartograficzna - druk map
- topografia - zasady pomiarów terenowych i opracowania map
- kartometria - zasady i metody pomiarów na mapach, np. odległości
- historia kartografii - historia map i ich ewolucji
- kartologia - nadbudowa teoretyczna kartografii
Mapa - jest to graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba, przedstawiony w zmniejszeniu w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny.
Właściwości mapy:
- prezentacja na płaszczyźnie lub odniesiona do płaszczyzny
- przedstawianie poszczególnych kategorii zjawisk i obiektów za pomocą przyjętego systemu znaków umownych
- podobieństwo rozmieszczenia znaków do rozmieszczenia oznaczanych przez te znaki obiektów podporządkowane określonym regułom matematycznym, jakimi są skala, sposób rzutowania na powierzchnie odniesienia oraz odwzorowanie powierzchni kuli lub elipsoidy na płaszczyznę.
- generalizacja, czyli redukcja treści i jej uogólnienie wynikające z konieczności dostosowania zakresu i sposobu ujęcia tej treści do jej przeznaczenia, skali oraz możliwości percepcyjnych użytkowników map.
Cechy mapy:
- odzwierciedla rozmieszczenie obiektów i zjawisk, jest więc obrazem przestrzeni
- stanowi zbiór znaków
- zawiera informacje, a więc jej funkcją jest przekazywanie informacji
- odzwierciedla fragment rzeczywistości w specyficznie uogólniony sposób - może być traktowana jako model
- może być uważana za źródło informacji
Funkcje mapy:
- wykorzystywanie do orientacji w terenie
- wykorzystywane w planowaniu przestrzennym, działalności inwestycyjnej, administracji, zarządzaniu
- wykorzystywane w edukacji
- badania naukowe
- obronność (wojskowe mapy topograficzne)
- funkcja poznawcza (atlasy)
- rozwój techniki komputerowej (GIS)
- mapy w nawigacji morskiej i lotniczej, wojsku Mapy, które nie są w pełni kartograficzne:
- globus - trójwymiarowy model ziemi, przedstawiony na kuli, nie posiada zniekształceń
- blokdiagram - obraz fragmentu ziemi przy nachylonym kącie widzenia, uzupełnione profilami lub przekrojami krawędzi wycinka tej powierzchni, służące do poglądowej prezentacji charakterystycznych cech rzeźby terenu.


(…)

… odwzorowanie koła - almukantaratu siecznego. Są tu stosunkowo małe zniekształcenia, pozwalające sporządzić jednolitą, jednostrefową siatkę kartograficzną.
Elementy mapy topograficznej:
- skala mapy
- punkty osnowy geodezyjnej
- punkty wyznaczające przebieg siatki kartograficznej
- punkty wyznaczające przebieg siatki topograficznej
- punkty wyznaczające przebieg linii podziału arkuszowego
- elementy…
… się je na :
1. mapy przyrodnicze - geologiczne, hydrograficzne, glebowe, botaniczne
2. mapy społeczno-gospodarcze - mapy ludnościowe, osadnictwa, gospodarcze (mapy turystyczne, polityczne)
3. mapy zarówno przyrodnicze i społeczno-gospodarcze - mapy ekologiczne, glebowo-rolnicze, geologiczno-inżynierskie)
- skala (określa stopień redukcji wymiarów przestrzennych)
Im mniejsza skala mapy tym większy stopień redukcji i większe uogólnienie treści. Kryterium skali mapy:
Mapy wielkoskalowe - nie większe niż 1:200 000 (topograficzne, szczegółowe tematyczne)
Mapy średnioskalowe - 1:200 000 - 1:1 000 000 (topograficzne i przeglądowe)
Mapy małoskalowe - mniejsze niż 1:1 000 000 (przeglądowe)
- przedstawiany obszar geograficzny - forma prezentacji
- sposób wykorzystania
3. Skala mapy - określa stopień redukcji…
… geograficznej.
Szerokość geograficzna - to kąt, jaki tworzy kierunek pionu w tym punkcie z płaszczyzną równika ziemskiego.
Długość geograficzna - kąt dwuścienny między płaszczyzną południka miejscowego i południka Greenwich przyjętego za początkowy.
Południki geograficzne - linie jednoczesnego południa. Mają one umowną postać połowy kół wielkich tzw. wertykałów - obwodowych kół Ziemi, zbiegających…
… administracyjnego.
Matematyczne podstawy map topograficznych:
Wymagania stawiane mapom topograficznym powodują, że do ich opracowania stosowane są elipsoidy, która znacznie lepiej oddają rzeczywisty kształt Ziemi. Obecnie coraz częściej używana jest elipsoida WGS-84 niemal identyczna z geoidą GRS-80. Stanowi ona standard na mapach wojskowych NATO.
Krajowy System Informacji Geograficznej
Obejmuje dane geograficzne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz