Obrazy satelitarne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrazy satelitarne - strona 1 Obrazy satelitarne - strona 2 Obrazy satelitarne - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT: Wykorzystanie danych rastrowych w GIS  1. Definicja danych rastrowych. Obraz rastrowy jest cyfrową reprezentacją (odwzorowaniem) badanego obiektu. W przypadku  cyfrowej   reprezentacji   powierzchni   Ziemi   są   to   zdalnie   pozyskiwane   obrazy   satelitarne,  radarowe   oraz   lotnicze   zdjęcia   fotogrametryczne.   Dla   potrzeb   GIS   wykorzystywane   są  głównie zdjęcia satelitarne. Dane cyfrowe są przechowywane w plikach danych zazwyczaj w  specjalnie stworzonych dla tego celu formatach i w takiej formie są one dystrybuowane.  Obraz   rastrowy  uważać   można   za   macierz   o   N   wierszach   i   M   kolumnach,   której   każdy  element stanowi najmniejszą (atomową / niepodzielną) składową obrazu rastrowego o NxM  wymiarach.   Taką   składową   nazywamy   pixlem   (pikselem).   W   zależności   od   przyjętego  formatu archiwizacji danych oraz ich rozdzielczości matematycznym opisem piksela może  być wartość, grupa wartości lub funkcją.  Np. Dla obrazka binarnego (wartości 0 lub 1 logiczne) Jest to macierz 0 i 1. OBRAZ RASTROWY REPREZENTACJA CYFROWA N=7 M=5 Piksel na  zdjęciu  satelitarnym opisuje wartości jasności odbicia spektralnego w danym zakresie widma. 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Rys. Widmo fali elektromagnetycznej (  za Erdas Fidel Guide) 2. Charakterystyka zobrazowań satelitarnych pod względem  organizacyjnym. Jak   wspomniano   powyżej   pojedyncze   zdjęcie   jest   reprezentacją   powierzchni   terenu   w  pewnym   zakresie   widma   spektralnego,   zatem   w   celu   pozyskania   możliwie   największej   i  najbardziej   istotnej   dla   odbiorcy   informacji   kompletne   dane   o   wybranym   fragmencie  powierzchni zawierają szereg zdjęć w różnych, specjalnie dobranych zakresach widma. Taką  pojedynczą porcję informacji nazywamy kanałem ( ang. Band – zakres, pasmo) . Rys. Organizacja rastrowych danych satelitarnych. Zobrazowania satelitarne jako dane surowe posiadają zniekształcenia katów i powierzchni,  ponadto posiadają własny układ odniesienia w postaci kolumn i wierszy. Aby doprowadzić  obraz do kartometryczności należ poddać go procesowi geometryzacji.  3 kanały 1 piksel  Proces geometryzacji polega na takim przekształceniu, w wyniku którego usytuowanie  punktów   względem   siebie   staje   się   takie   jak   na   mapie.   Przy   porównaniu   zdjęć   z  innymi   materiałami   lub   zasilaniu   go   w   inne   informacje   konieczne   jest   uprzednie 

(…)

… czasowa: 16 dni
jest również
rozdzielczości
(Multispectral
używany (dla
Rys. Przykładowe zdjęcia systemu LANDSAT
KANAŁ 3
KANAŁ4
Poszczególne kanały niosą informacje pomocne dla identyfikacji różnych
elementów. Na etapie klasycznego przetwarzania zdjęć satelitarnych łączy się
różne kanały w przestrzeni barw RGB. Wynikiem tego procesu są kolorowe
obrazy o rozdzielczości zdjęć panchromatycznych a uzyskany…
… rozwój. Planuje się zmiany
dotyczące wielkości chwilowego pola widzenia skanerów i zwiększenie liczby
kanałów. Zupełną nowością są skanery hiperspektralne. Znacznemu
podniesieniu ulegnie także rozdzielczość radiometryczna.
Literatura:
1. Chris Smith Nicki Brown Erdas Fidel Guide (ERDAS Inc.)
2. American Society of Photogrammetry. 1980 “Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing.

…) to:


NOAA
LANDSAT MSS
LANDSAT TM
SPOT
IKONOS
QUICK BIRD
4.1 NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration)
System zaprojektowano specjalnie dla meteorologii, jednakże ze względu na jakość i
przydatność danych gromadzonych przez niego wykorzystuje się je w wielu dziedzinach (od
Rolnictwa do Oceanografii)
Skaner AVHRR satelity NOAA charakteryzuje się małą skalą zobrazowania i jest w stanie
pokryć…
… (1024 poziomów szarości)
Wielkość zobrazowania: 2700 x 2700 km
Rys. Przykładowe zdjęcie wykonane skanerem AVHRR/NOAA
Zdjęcia tego typu można przetwarzać do postaci lepiej przyswajanej przez oko ludzkie za
pomocą wzmocnienia kontrastu.
Rys. Zasada wzmocnienia kontrastu:
255
Zakres wartości
oryginalnych
0
255
0
Zakres wartości
po wzmocnieniu
Rys. Obraz po wzmocnieniu kontrastu.
4.2. LANDSAT
LANDSAT…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz