System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 3 - strona 1 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 3 - strona 2 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 3 - strona 3

Fragment notatki:


2.3.  Model rastrowy Rastrowy  model  danych  wykorzystywany  jest  dla  gromadzenia  i  przetwarzania danych pochodzących ze skanowania istniejących materiałów mapowych, zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz obrazów teledetekcyjnych. W  modelu  rastrowym  dane  o  obiektach  świata  rzeczywistego  przechowywane  są  w postaci regularnych elementów powierzchniowych zwanych pikselami (ang.  pixel  od picture element).  Piksele  przeważnie  mają  kształt  kwadratu  chociaż  można  się  spotkać  również  z pikselami  w  kształcie  prostokąta.  Obraz  tworzony  przez  piksele  nazywany  jest  rastrem. Z natury rzeczy raster jest prostokątem, którego wymiary określone są w pikselach. Inaczej rzecz ujmując można powiedzieć, że piksel jest najmniejszą rozróżnialną powierzchnią rastra. Rysynek  2.19  przedstawia  ilustrację  rastra  o  wymiarach   H  x  W   (wysokość  x  szerokość) i wyodrębnionego w nim piksela. Rys. 2.19. Ilustracja rastra i jego najmniejszego elementu - piksela Raster w sposób naturalny może być reprezentowany przez tablicę dwuwymiarową, w której poszczególne elementy przechowują informacje o odpowiednich pikselach. Położenie każdego  piksela  w  rastrze  jest  identyfikowane  przez  podanie  wiersza  i  kolumny  w  tablicy przyporządkowanej rastrowi. Rys. 2.20. Ilustracja zapisu rastra w tablicy Wartości zapisywane w tablicy są nazywane atrybutami elementu rastra. Korzystając z tablicy  dwuwymiarowej  dla  każdego  piksela  możemy  zapisać  jeden  atrybut.  W  przypadku przypisywania  do  piksela  większej  liczby  atrybutów  należy  zamiast  pojedynczego  pola stosować  wektor  atrybutów,  co  prowadzi  do  tablicy  trójwymiarowej.  Trzeci  wymiar  tablicy będzie  określał  płaszczyzny  odpowiednich  atrybutów,  mogących  tworzyć  warstwy tematyczne np. poziomy informacyjne w zobrazowaniach teledetekcyjnych. Rys. 2.21. Ilustracja wielu atrybutów przypisywanych do elementu rastra W  zależności  od  dopuszczalnych  wartości  atrybutu  piksela  należy  zastosować odpowiedni typ zmiennej do jego przechowywania a tym samym odpowiedni zasób pamięci do zapisu całej tablicy rastra. Najczęściej wartość atrybutu przekłada się na kolor jakim dany piksel  będzie  rysowany  podczas  prezentacji  graficznej.  Przyjmując,  że  do  zapisu  atrybutu piksela  wykorzystamy  jeden  bit,  możemy  wyróżnić  dwa  jego  stany  wartości  tzn.   zero   lub jeden ,  mówimy  wtedy  o  rastrze   monochromatycznym   zwanym  popularnie  czarno-białym.

(…)

… www.spaceimaging.com .
Innym sposobem tworzenia rastrów odnoszących się do rzeczywistości jest
skanowanie istniejących map na urządzeniach zwanych skanerami. Proces skanowania polega
na podziale oryginału na małe elementy i pomierzeniu ich jasność. W tym celu skaner
wyposażony jest w odpowiednią liczbę światłoczułych receptorów, z których każdy mierzy
jasność małego wycinka oryginału.
W przypadku skanowania kolorowego również mierzona jest jasności lecz z
zastosowaniem odpowiednich filtrów dla głównych kolorów RGB co oznacza indywidualny
pomiar jasności dla poszczególnych składowych. Poniżej przedstawiono ilustrację procesu
skanowania.
Oryginał
Matryca skanera
Rys. 2.24. Ilustracja procesu skanowania
W wyniku nałożenia matrycy skanera na oryginał dokonujemy jego podziału na
piksele dla których w procesie…
…, daje znacznie lepsze wyniki niż taka sama
rozdzielczość interpolowana.
2.3.1. Kompresja danych rastrowych
Zbiory rastrowe zapisywane w postaci bezpośredniej są zbiorami o znacznych
rozmiarach. Są one tym większe im wyższa jest rozdzielczość przechowywanego w nich
obrazu i im więcej bitów przeznaczonych jest na zapis pojedynczego piksela. Poniższa tabela
zawiera przykładowe zestawienie wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz