Sytem informacji przestrzennej

note /search

System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 2: modele danych p...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

2.  Modele danych przestrzennych Model  danych  przestrzennych  określa  sposób  reprezentacji  obiektów  świata rzeczywistego  w  aspekcie  ich  położenia  przestrzennego,  kształtu  oraz  istniejących  między nimi  relacji  przestrzennych.  Ponieważ  informacje  przestrzenne  stanowią  podstawę...

System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

2.3.  Model rastrowy Rastrowy  model  danych  wykorzystywany  jest  dla  gromadzenia  i  przetwarzania danych pochodzących ze skanowania istniejących materiałów mapowych, zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz obrazów teledetekcyjnych. W  modelu  rastrowym  dane  o  obiektach  świata  rzeczywisteg...

System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Rys. 2.28. Zapis rastra w strukturze drzewa czwórkowego W  prezentowanej  strukturze  z  każdego  węzła  wychodzą  cztery  rozgałęzienia, odpowiadające  podziałowi  danego  elementu  powierzchniowego  na  cztery  części.  Podział rozpoczyna  się  od  obszaru  całego  rastra  i  jest  kontynuowany...

System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 5: Metody pozyskiw...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

6.  Metody pozyskiwania danych Jedną  z  podstawowych  funkcji  systemu  informacji  przestrzennej  jest  pozyskiwanie danych.  Od  jakości  pozyskanych  danych  i  ich  kompletności  będą  zależały  przyszłe możliwości  ...

Analiza danych przestrzennych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

7.  Analiza danych przestrzennych Treścią  niniejszego  rozdziału  będą  analizy  danych  przestrzennych.  Analiza,  ogólnie mówiąc,  jest  procesem  poszukiwania  (wydobywania)  informacji  ukrytej  w  zbiorze  danych. Najprostszym  p...

Numeryczny model powierzhni terenowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

9.  Numeryczny model powierzchni terenowej Jednym  z  zagadnień  SIP  jest  przedstawienie  zjawisk  o  charakterze  ciągłym  jak  np. powierzchnia  terenu.  W  ogólnym  przypadku  kiedy  zjawisko  możemy  przedstawić  funkcją analityczną postaci: z f x y = ( , ) zagadnienie  nie  stanowi  żadnyc...

Prowadzenie baz danych PZGiK

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

10.  Prowadzenia baz danych PZGiK Przejście  od  zasobu  prowadzonego  w  postaci  klasycznej  do  zasobu  numerycznego, zapisanego w bazach danych, jest obecnie jednym z podstawowych zadań stawianych przed Powiatowymi Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Skuteczność takiego prze...

Architektura baz danych XML

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Architektura baz danych XML 2 Czym jest baza danych XML? •Jest to zbiór trwale zapisanych dokumentów XML na  których można przeprowadzać operacje. •Jest to zbiór dokumentów XML zorientowanych na  dane. 3 Dokumenty XML zorientowane na dane •Służą do przetwarzania danych – do wymiany danych. •Ich s...