Analiza danych przestrzennych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza danych przestrzennych - strona 1 Analiza danych przestrzennych - strona 2 Analiza danych przestrzennych - strona 3

Fragment notatki:


7.  Analiza danych przestrzennych Treścią  niniejszego  rozdziału  będą  analizy  danych  przestrzennych.  Analiza,  ogólnie mówiąc,  jest  procesem  poszukiwania  (wydobywania)  informacji  ukrytej  w  zbiorze  danych. Najprostszym  przypadkiem  analizy  danych  przestrzennych  jest  wzrokowa  ocena  ich rozmieszczenia  na  podstawie  zobrazowania  w  postaci  tradycyjnej  mapy.  W  opisanym przypadku  analizy  dokonuje  człowiek  patrząc  na  mapę.  W  systemach  informacji przestrzennej zadanie to wykonuje komputer przy  pomocy  odpowiedniego  oprogramowania na  podstawie  zbioru  danych,  który  zgodnie  z  przyjętym  modelem  opisuje  rzeczywistość. Analiza  realizowana  jest  z  zastosowaniem  metod  matematycznych,  które  stają  się „wzrokiem” komputera pozwalającym wyciągać wnioski. Wzrok komputera zbudowany jest z  elementarnych  procedur  matematycznych  dostarczających  odpowiedzi  na  najprostsze pytania  związane  z  relacjami  obiektów  w  przestrzeni  typu:  czy  odcinki  się  przecinają,  po której  stronie  odcinka  leży  punkt,  czy  punkt  leży  wewnątrz  wielokąta  itp..  W  rezultacie wymienione elementarne procedury po wykonaniu stosownych obliczeń dają odpowiedzi na postawione pytania. Początkiem każdej analizy jest wybór  danych,  na  podstawie  których  w dalszym  jej  etapie  wykonane  zostaną  odpowiednie  działania  prowadzące  do  otrzymania wyniku. Podejmowane w trakcie analizy działania mogą dotyczyć:   geometrii obiektów,   atrybutów opisowych,   powiązania geometrii z atrybutami opisowymi. Wynikiem analizy może być jedynie wybranie interesującej nas (spełniającej warunki zadania) grupy obiektów, utworzenie nowych obiektów lub modyfikacja atrybutów obiektów istniejących. W  dalszej  części  niniejszego  rozdziału  przedstawimy  kilka  najistotniejszych  analiz istotnych z punktu widzenia systemu informacji o terenie. 7.1.  Wyszukiwanie W zagadnieniu wyszukiwania obiektów możemy wyróżnić dwa podstawowe typy zadań. Wyodrębnienie typów wynika z charakteru stawianych warunków. •  Pierwszą  (najprostszą)  grupę  zadań  stanowi  wyszukiwanie  obiektów  spełniających jedynie warunki dotyczące atrybutów opisowych. Jako przykład takiego zadania możemy uznać  znalezienie  wszystkich  budynków  o  określonej  funkcji  i  liczbie  kondygnacji.  W przypadku  takiego  wyszukiwania  odpowiedź  czy  obiekt  spełnia  warunki  czy  nie  jest informacja zapisana w samym obiekcie bez konieczności analizowania związku z innymi

(…)

… sieciowej
8.
Podstawowe narzędzia matematyczne analiz przestrzennych
Niniejszy
rozdział
służy
ogólnemu
przedstawieniu
metod
matematycznych
wykorzystywanych w zagadnieniu analizy przestrzennej. Człowiek patrzący na dane
przestrzenne przedstawione na mapie bez problemu ocenia czy jakieś linie się przecinają, czy
punkty leżą wewnątrz wielokątów. W przypadku danych zapisanych w postaci numerycznej,
odpowiedzi…
… efektem działania funkcji może być jedynie modyfikacja atrybutów
poszczególnych obszarów. Jeśli przyjmiemy, że zbiór P zawiera kontury klasyfikacji gruntów
a zbiór Q działki ewidencyjne to realizując zadanie nałożenia obszarów uzyskujemy tzw.
rozliczenie użytków w działkach. Z punktu widzenia tego właśnie zadania wcale nie jest
konieczne aby tworzyć nowe obiekty powierzchniowe. Istotne jest jedynie obliczenie jakie
powierzchnie poszczególnych konturów znajdują się w poszczególnych działkach.
1
2
3
4
A
1,1250
1,7018
2,8268
B
1,0745
2,7747
0,8739
4,7231
C
1,3486
2,4754
0,6261
4,4501
Suma
1,1250
4,1249
5,2501
1,5000
12,0000
Na analogicznej zasadzie można dokonać analizy obszarów zabudowy na działkach
ewidencyjnych nakładając działki na budynki.
7.4.
Agregacja
Funkcja agregacji łączy ze sobą obiekty…
…, sumę kątów pomiędzy półprostymi poprowadzonymi z badanego punktu P przez
wierzchołki wielokąta Pi. Obliczaną sumę kątów możemy zapisać jako:
n
S = ∑ αi
i =1
gdzie α i jest kątem między półprostymi PPi a PPi+1.
a)
P1
b)
P2
P2
P5
P5
P6
P1
P6
P
P4
P3
P
P4
P3
Rys. 8.6. Testowanie położenia punktu względem wielokąta algorytmem sumy kątów:
a) punkt wewnątrz wielokąta; b) punkt na zewnątrz wielokąta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz