System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 4 - strona 1 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 4 - strona 2 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 4 - strona 3

Fragment notatki:


Rys. 2.28. Zapis rastra w strukturze drzewa czwórkowego W  prezentowanej  strukturze  z  każdego  węzła  wychodzą  cztery  rozgałęzienia, odpowiadające  podziałowi  danego  elementu  powierzchniowego  na  cztery  części.  Podział rozpoczyna  się  od  obszaru  całego  rastra  i  jest  kontynuowany  przez  kolejne  coraz  mniejsze elementy.  Jak  widać  dla  pewnych  (jednolitych)  obszarów  rastra  podział  może  być zakończony już na pierwszym podziale płaszczyzny bez utraty jakiejkolwiek informacji. Nie występuje więc potrzeba wyodrębniania dla tego obszaru kolejnych mniejszych elementów. 2.3.2.  Kalibracja rastrów Wykorzystanie rastrów w systemach informacji przestrzennej musi być poprzedzone ich odpowiednim  przygotowaniem,  polegającym  na  określeniu  związku  między  układem  rastra (zapisanym  w  tablicy  pikseli)  a  układem  terenowym.  Jeżeli  określony  związek  będzie wymagał innych przekształceń niż przesunięcie i zmiana skali, trudno wyobrazić sobie pracę na  rastrach,  złożonych  z  wielu  milionów  pikseli,  które  co  chwila  trzeba  będzie  poddawać skomplikowanym  przekształceniom.  Konieczność  takich  przekształceń  może  wynikać  ze skręcenia  oryginału  podczas  skanowania,  błędów  powstałych  w  trakcie  skanowania  czy  też błędów  oryginału,  wynikających  z  właściwości  materiału  na  jakim  został  wykonany. Kalibracja jest  procesem,  który  eliminuje  opisane  zniekształcenia  przez  utworzenie  nowego rastra,  odpowiednio  zlokalizowanego  w  układzie  współrzędnych,  powstałego  w  wyniku przetransformowania  pikseli  rastra  oryginalnego  na  piksele  rastra  nowego  wolnego  od zniekształceń. Schematycznie proces ten przedstawiono na rysunku 2.29. Rys. 2.29. Ilustracja procesu kalibracji Skuteczność  eliminacji  błędów  zależy  w  znacznej  mierze  od  zastosowanego  modelu transformacji  oraz  od  tego  czy  model  zastosujemy  bezpośrednio  dla  całego  rastra  czy będziemy  go  stosowali  do  fragmentów  rastra,  które  po  transformacji  zostaną  ze  sobą połączone.  Do  wyznaczenia  parametrów  transformacji  wykorzystujemy  punkty  łączne  czyli takie, które posiadające określone współrzędne terenowe oraz są identyfikowalne na rastrze. Rys. 2.30. Ilustracja procesu kalibracji W  przypadku  map  jest  to  głównie  siatka  kwadratów  ale  mogą  być  wykorzystywane również inne punkty (np. punkty osnowy, graniczniki). Minimalna liczba punktów łącznych

(…)

… wykonując kilka obrotów rastra o małe
kąty i powrót do pozycji wyjściowej. Poniżej przedstawiono raster z rysunku 2.30 po trzech
obrotach o wartość 3 stopni i powrót do pozycji wyjściowej.
Rys. 2.31. Raster po kilku przekształceniach
5.
Organizacja dostępu do danych przestrzennych
Duża liczba danych przestrzennych oraz ich specyficzny charakter sprawiają, że do
sprawnego funkcjonowania systemu…
… przy
wyborze obiektu w trybie interaktywnym (kursorem).
Ilustrację graficzną przedstawionych powyżej zadań wyszukiwania danych przedstawiono na
rysunku 5.1.
Rys. 5.1. Ilustracja zadań wyszukiwania danych przestrzennych
Mając na uwadze wymienione wyżej względy wykonuje się wiele zabiegów
zmierzających do poprawienia efektywności dostępu do danych. Kilka z nich przedstawimy w
kolejnych podrozdziałach.
6…
… najczęściej stosowanych metod
indeksowania przestrzennego quadtree i R-tree. Stosowanie tych metod nie oznacza
rezygnacji z prostokątów ograniczających, które stanowią także podstawę do zastosowania
metod indeksowania.
8.
Quadtree
Quadtree jest strukturą znacznie przyspieszającą dostęp do danych przestrzennych. W
celu przedstawienia idei niniejszej struktury, rozważmy obiekty przedstawione na rysunku
5.7.
3…
…, jak przedstawiono to na rysunku 5.4.
1
2
3
5
4
6
7
Rys. 5.4. Aproksymacja obiektów prostokątami ograniczającymi
Korzystając jedynie z prostokątów ograniczających, badając relacje prostokąt ograniczający
obiektu - okno zapytań możemy ze szczegółowego sprawdzania wyeliminować wiele
obiektów co pozwala na duże oszczędności czasowe. Warunkiem koniecznym posiadania
przez wielokąty części wspólnej jest jej posiadanie…
… 
 
Transformacja biliniowa
Model w którym współrzędna w nowym układzie wynika z zależności przedstawionej
poniżej. Minimalna liczba potrzebnych punktów wynosi 4. Transformacja ma szczególne
znaczenie ze względu na przekształcanie czworokąta w czworokąt co znakomicie nadaje się
do transformacji fragmentami.
 X   a3
 Y  = b
   3
a2
b2
a1
b1
 xy 
a0   x 
* 
b0   y 

 
1
Transformacja rzutowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz