GRASS - zajęcia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GRASS - zajęcia 3 - strona 1 GRASS - zajęcia 3 - strona 2 GRASS - zajęcia 3 - strona 3

Fragment notatki:


Analizy rastrowe Plan prezentacji • Zarządzanie regionem: rozciągłość przestrzenna i  rozdzielczość • Konwersja typów danych: wektor do rastra • Statystyki przestrzenne – obliczanie powierzchni,  struktury użytkowania terenu struktury użytkowania teren • Generalizacja, reklasyfikacja informacji na warstwie  rastrowej • Tworzenie nowych informacji na bazie istniejących  warstw rastrowych:  – strefy buforowe – nachylenie i ekspozycja stoków – linia maksymalnego zasięgu widzenia Dane rastrowe • Model rastrowy wykorzystuje do reprezentacji obiektów  macierz elementów, zwanych komórkami (oczkami) rastra  (kwadraty, prostokąty itp.). Jest to tablica wartości  przypisanych regularnym oczkom siatki (GRID). Dane rastrowe • Naturalny format przedstawiania danych  ciągłych • Dane nieciągłe: Rozdzielczość • Kluczowa przy pracy z danymi rastrowymi wekto r 5 m 25 m 50 m Rastry w GIS GRASS • każda warstwa w bazie danych ma swoją  rozdzielczość i rozciągłość przestrzenną • nowo tworzone warstwy (wyniki działania  narzędzi analitycznych) mają rozdzielczość i  rozciągłość przestrzenną taką, jaką definiuje  rozciągłość przestrzenną taką, jaką definiuje bieżący region • warstwy wejściowe do analizy nie zmieniają  swojej rozdzielczości po jej wykonaniu – są  reinterpolowane w locie i dopasowywane do  ustawień regionu bieżącego r.info • pozwala uzyskać podstawowe informacje o  warstwie rastrowej: – jaką przestrzeń zajmuje (skrajne współrzędne)  – jaką ma rozdzielczość – jaką ma rozdzielczoś – jaki jest zakres zmienności danych  przechowywanych na warstwie (min i max)  Menu Raster g.region zarządzanie regionem bieżącym Zmiana regionu bieżącego • polecenie: g.region • pozwala: – wyświetlić bieżące ustawienia – zdefiniować obszar pracy (przestrzeń)  – zdefiniować rozdzielczość – ważne dla pracy z danymi  – zdefiniować rozdzielczość – ważne dla pracy z danymi rastrowymi • region można zdefiniować: – podając skrajne współrzędne samemu (paluchami, z  klawiatury)  – dopasowując go do skrajnych współrzędnych  wskazanej warstwy rastrowej lub wektorowej Region: GUI i linia poleceń • GUI wyświetla domyślnie warstwy w ich  natywnej rozdzielczości (zmiana: opcja  Display  mode w prawej dolnej części okna  graficznego) graficznego • Linia poleceń i jej monitor – wyświetla  warstwy zgodnie z aktualnie zdefiniowaną  rozdzielczością regionu obliczeniowego 

(…)

… i na zdefiniowanej
wysokości
• Informacja wejściowa: DEM
• Wynik – nowa warstwa rastrowa
współrzędne punktu
obserwacyjnego
wysokość punktu
obserwacyjnego ponad gruntem
zasięg widzenia
ZADANIE:
• Określić przybliżone współrzędne szczytu
Ślęży.
• Uzyskać informację o powierzchni terenu w
zasięgu pola widzenia obserwatora stojącego
na wierzchołku góry (1.75 m)
• Jak zmieni się pole widzenia jeśli obserwator
znajdzie…
…: od 100 do 250
3: od 250 do 500
4: od 500 do 750
5: od 750 do 1000
6: powyżej 1000
Weryfikacja wyniku
• Prawidłowa weryfikacja wymaga jednoczesnego
zapytania o atrybuty:
– warstwy wejściowej (dem.500)
– wynikowej
• Możliwe do zrealizowania z poziomu linii komend:
– d.mon x0
– d.rast dem.re
– d.what.rast map=dem.500,dem.re
• Lub poprzez interfejs graficzny – wybór dwóch (lub
więcej warstw z drzewa…
… ją jako nową warstwę.
• Przekonwertować warstwę wektorową
Kaczawa” na warstwę rastrową o tej samej
nazwie. Wynikowym rastrom (rzeka Kaczawa)
przypisz liczbę 1.
• Wyświetl wynik
Konwersja przez VAL
• Przydatna gdy potrzebujemy wyłącznie
wskazania: jest obiekt w danym miejscu
(wartość rastra określona przez VAL) lub nie
ma (wielkość null)
• Zastosowanie – np. przygotowanie warstwy
bazowej do wykreślenia stref…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz