Geograficzne systemy informacyjne

note /search

ANALIZY SIECIOWE - TRASA I ALOKACJA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

  1  GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 7  ANALIZY SIECIOWE – TRASA I ALOKACJA    Materiały do ćwiczeń: projekt  analiza_sieci.rvc  (obiekty ulice i rzeki)    Celem  ćwiczeń  jest  przeprowadzenie  analizy  w  oparciu  o  obiekt  wektorowy  o  topologii  sieciowej  ( Network  Topology )  związanej...

GRASS: polecenie - operacja - liniakomend

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

POLECENIE OPERACJA LINIA KOMEND ZAKŁADKI WYNIK i inne d.vect SQL - wyświetlanie konkretnych obiektów w ramach warstwy d.vect Selection Featura types: wszystkie tak; WHERE: zapytanie SQL   d.vect wyświetlenie w-wy vect i konkretnych typów obiektów geometrycznych nań d.vect Req: wybrać z dostępnyc...

GRASS zajęcia 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Podstawowe operacje w  GIS GRASS i praca z wektorami GIS GRASS i praca z wektoram Plan prezentacji • import/eksport danych do GIS GRASS • zarządzanie warstwami: kopiowanie, zmiana  nazwy, kasowanie • podstawowe informacje o warstwie wektorowej • podstawowe informacje o warstwie wektorowe • wyświe...

GRASS - zajęcia 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

Analizy rastrowe Plan prezentacji • Zarządzanie regionem: rozciągłość przestrzenna i  rozdzielczość • Konwersja typów danych: wektor do rastra • Statystyki przestrzenne – obliczanie powierzchni,  struktury użytkowania terenu struktury użytkowania teren • Generalizacja, reklasyfikacja informacji n...

GRASS - zajęcia 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Zastosowanie poleceń  GRASS w praktyce GRASS w praktyc Zadania Zad.1. Oblicz średnią wysokość terenu w granicach miasta Wrocławia. Skorzystaj z warstw:  dem.500, miasta2002 Wynik: 117.9m Wynik: 117.9 v.extract, v.to.rast, r.statistics Zad.2. Jaka jest średnia wysokość województwa 

Konspekt GRASS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

GRASS 6.4   wprowadzenie do systemu   •  instalacja GRASS:  –   w Linux (Fedora )   –  alternatywa dla Windows (Native, VirtualBox)  •  Czym jest GRASS?  •  GIS GRASS – Geographic Resources Analysis Support System  •  rozwijany od roku 1982, najpierw przez CERL, obecnie koordynowany przez:  –  Un...

NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 5  NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE – NACHYLENIE,  ORIENTACJA, CIENIOWANIE, VIEWSHED, WATERSHED    Celem ćwiczenia jest prezentacja metod tworzenia numerycznego modelu terenu w oparciu o  zróŜnicowane metody interpolacyjne oraz wykorzystanie NMT do uzy...

PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH - BUFORY I OPERACJE NA WARSTWACH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 4  PODSTAWY ANALIZ WEKTOROWYCH – BUFORY, OPERACJE NA WARSTWACH  RAPORTY BAZ DANYCH    Celem ćwiczenia jest przybliŜenie podstawowych operacji na obiektach wektorowych  obejmujących moŜliwości tworzenia podzbiorów elementów z istniejących obiektów  wektorowych...

Prezentacja w 3D i erozja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

  1  GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 6  PREZENTACJA 3D  ANALIZA: EROZJA        PREZENTACJA W 3D    Procedurę realizujemy poprzez  Display  Spatial Data  3D  New 3D Group  Zasadniczą kwestią jest wybór 2 obiektów:  Surface  (wybór ikoną Add Surface w oknie Group Controls) – który reprezentuje mo...

REJESTRACJA WARSTW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 2  REJESTRACJA WARSTW  WEKTORYZACJA I EDYCJA OBIEKTÓW WEKTOROWYCH    Wkopiować ĆWICZENIE 2 z folderu Dane do swojej kartoteki (CB_Register.rvc, bardo1.tif,  bardo2.tif)    Proces rejestracji (Georeference proces...