GRASS zajęcia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GRASS zajęcia 2 - strona 1 GRASS zajęcia 2 - strona 2 GRASS zajęcia 2 - strona 3

Fragment notatki:


Podstawowe operacje w  GIS GRASS i praca z wektorami GIS GRASS i praca z wektoram Plan prezentacji • import/eksport danych do GIS GRASS • zarządzanie warstwami: kopiowanie, zmiana  nazwy, kasowanie • podstawowe informacje o warstwie wektorowej • podstawowe informacje o warstwie wektorowe • wyświetlanie warstw • praca z tabelą atrybutów: – zapytania SQL – wybór obiektów spełniających  kryteria – tworzenie nowych danych w tabeli atrybutów Zmiana na GRASS6.4 Import danych wektorowych do  GIS GRASS GIS GRAS Import danych wektorowych • Brak jednego standardu wymiany danych  wektorowych GIS • Dane wektorowe – złożona struktura, zwykle  kilka plików (np. ESRI Shape) • GRASS korzysta z biblioteki OGR do wymiany  • GRASS korzysta z biblioteki OGR do wymiany danych wektorowych z innymi systemami  (podobnie jak np. ArcGIS od 9.2) • OGR – rozwijany w ramach OSGeo • v.in.ogr pozwala na import formatów: Shape,  Arc/Info Coverage, MapInfo, DGN, SDTS i  innych Zadanie • Import danych w formacie Shape • nazwa warstwy: odra • dane w: /data/pub/shape • polecenie: • polecenie v.in.ogr dsn= KATALOG  layer= WARSTWA output= WYNIK v.in.ogr z GUI gdzie pliki? nazwa warstwy  wynikowej Raport importu jakie obiekty  geometryczne  zostały  zostały zaimportowane Zarządzanie danymi lista warstw w mapsecie, kopiowanie,  zmiana nazwy i usuwanie warstw Lista warstw • polecenie g.list vect/rast/region • wyświetla nazwy wszystkich warstw w  dostępnych mapsetach •  zadanie : zrobić listę warstw wektorowych,  sprawdzić, czy zaimportowana została  warstwa odra Wybór typu warstw  do wylistowania Lista warstw danego  typu w dostępnych  mapsetach Zmiana nazwy warstwy g.rename rast/vect/region=STARA,NOWA • polecenie zmienia nazwę warstwy i wszystkich  powiązanych z nią informacji (np. tabeli  atrybutów dla wektorów) atrybutów dla wektorów Polecenie g.rename pozwala  zmienić nazwę warstwy w  mapsecie, do którego mamy pełne  prawa dostępu zmiana nazwy • Zamień nazwę zaimportowanej wcześniej warstwy wektorowej odra  na inną. sprawdź wynik wyświetlając listę warstw nazwa warstwy, której nazwę  chcemy zmienić (odra), po  przecinku nowa nazwa warstwy  (odra2) podsumowanie: nazwa warstwy  „odra” zmieniona na „odra2” Usuwanie warstw • Warstwy w bazie danych (mapsecie) to  struktury złożone – wiele plików w różnych  katalogach mapsetu • polecenie usuwające całe warstwy:

(…)

… przechowywanych danych
Szczegółowe informacje o tabeli
Typy danych:
– Liczbowe:
• INTEGER – całkowite
• DOUBLE PRECISION – zmiennoprzecinkowe
– Tekstowe
• CHARACTER (lub VARCHAR)
Nazwy kolumn tabeli
atrybutów i typ
przechowywanych danych
Zapytania SQL
Zapytania SQL
• Structured Query Language
• Pozwalają wybrać obiekty wektorowe, których
atrybuty spełniające określone w zapytaniu
kryteria
• Domyślnie bazy…
… charakterystyki
geometryczne obiektów wektorowych:
– Powierzchnię
– Długość
– Obwód
• Do obliczeń można użyć różnych jednostek
• Wyniki zapamiętywane są we wskazanej kolumnie
tabeli atrybutów (musi być wcześniej utworzona)
Obliczanie
powierzchni
Obliczanie powierzchni
Weryfikacja
Zadanie
• Oblicz gęstość zaludnienia w powiatach
województwa dolnośląskiego. Wykorzystaj:
– Informację o liczbie ludności (LUDN_1999)
– Obliczoną wcześniej informację o powierzchni
powiatów
Procedura wykonania
1. Utworzenie kolumny która będzie
przechowywać informację o gęstości
zaludnienia
2. Wykonanie operacji arytmetycznej na dwóch
istniejących kolumnach, zapamiętanie wyniku
w trzeciej (1.)
db.execute
• Polecenie pozwala m.in. wykonać obliczenia na
istniejących kolumnach w tabeli
• Działa z poziomu linii komend:
echo „UPDATE warstwa SET…
….
SQL – zdania logiczne
• Pojedyncze warunki mogą być łączone w
zdania logiczne za pomocą łączników
logicznych
• Łączniki logiczne:
– AND – zdanie spełnione, jeśli wszystkie jego części
są spełnione jednocześnie
– OR – zdanie spełnione, jeśli przynajmniej jedna z
jego części jest spełniona (prawdziwa)
SQL – zdania logiczne
• Przykład:
X>5 AND X<10
PRAWDA
• Przykład:
5
10
X>5 OR X<10
PRAWDA
PRAWDA
5…
… tekstowy, to musimy jego
wartość podać w ‘apostrofach’
• kolejność warunków jest modyfikowana nawiasami
• wielkość liter ma znaczenie
Dostęp do zapytań SQL
Możliwy w kontekście różnych narzędzi, zależy
od tego co chcemy zrobić, np:
• wyświetlania warstw – zakładka Query
• importu warstw wektorowych
• Table Manager
ZADANIE: z warstwy woj2002 wyświetl
województwo dolnośląskie
Pole zapytań SQL:
WOJEWODZTW…
… kolumna=wartość” |db.execute
W przypadku zadania:
1.chcemy zmodyfikować warstwę pow_ds
2.zmienić kolumnę gestość
3.wartość obliczyć na podstawie kolumn LUDN_1999 i powierzchn
db.execute - wynik
Wizualizacja – kartogram
• Zadanie:
– na podstawie obliczonej gęstości utworzyć
kartogram (mapę tematyczną)
Skąd „dziury”?
Ręczny podział klas

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz