prezentacja w 3D i erozja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prezentacja w 3D i erozja - strona 1 prezentacja w 3D i erozja - strona 2 prezentacja w 3D i erozja - strona 3

Fragment notatki:


  1  GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 6  PREZENTACJA 3D  ANALIZA: EROZJA        PREZENTACJA W 3D    Procedurę realizujemy poprzez  Display  Spatial Data  3D  New 3D Group  Zasadniczą kwestią jest wybór 2 obiektów:  Surface  (wybór ikoną Add Surface w oknie Group Controls) – który reprezentuje model  terenu (bądź inny ze składową Z) oraz  Drape  (wybór ikoną Add Layer(s) w oknie Group Controls) – który „naciągamy” na model  terenu      Uruchamiamy  Display  Spatial Data  3D  New 3D Group   Ustawienie koloru tła prezentacji:  Options  w oknie  Group View (Perspective)   Surface:  obiekt  DEM_1  z projektu  3D.RVC  Ustawienie gęstości oczek siatki szkieletowej ( Wireframe ) poprzez wybranie ikony  Surface   w oknie  Group Controls  i zmianę liczby w polu  Wireframe Sampling  na mniejszą np 4  (wydłuŜa to czas odświeŜania, ale zwiększa widoczność szczegółów – zaprezentować przy  ustawieniach 16 i 1)  Drape:  ten sam obiekt  Omówić przełączniki  Viewpoint Control  oraz  Wireframe View  i  Solid View  z okna  Group  View (Perspective)     Wzualizację regulujemy ustalając:  Viewer Position  – wysokość  View Direction  – kierunek  Distance  – odległość  Elevation Scale  – przewyŜszenie  Base Elevation  – podstawa  Przełączniki:  Perspective Projection  i  Center Object in View   Po wprowadzeniu zmian widok kaŜdorazowo naleŜy odświeŜyć    Dodatkowe operacje do sposobu wyświetlania modelu terenu:  - zmiana palety kolorów z Grayscale na np. Earth Tones, Desert Mountains, Rainbow  - powrót do palety Grayscale i ustawienie cieniowania      Generujemy Slope, Aspect i Shading (dla 135 i 315° - porównujemy w 2D) dla modelu  DEM_2  z projektu  3D.RVC   Surface:  obiekt  DEM_2  z projektu  3D.RVC  Drape:   Shading   Porównujemy sposób wyświetlania z pocedur cieniowania poprzez  Slope, Aspect and  Shading  oraz ustawienia  Relief Shading w Tools/Controls  dla modelu  DEM_2    2  Wyświetlamy jako obiekt  Drape: Slope i Aspect  Projekt  3D_CB.rvc  (model terenu, zdjęcie satelitarne, obiekty ektorowe – hydrografia i drogi)  Surface:  obiekt  ELEVATION  Drape:   ELEVATION   Ustawiamy widok z NW  Drape:   TM_8_BIT   Ustawiamy dla  TM_8_BIT  lekką przezroczystość (15%), a dla  ELEVATION  – Relief  Shading  Dodajemy obiekty wektorowe – liniowe:  HYDROLOGY  ROADS      ANALIZA: EROZJA  Wyświetlamy w 3D obiekty:  Surface:  obiekt  dtm  Drape:   foto   Dodajemy do wyświetlania obiekt  pok   (ustawiamy połowiczną przezroczystość obiektu  foto )  i  rze.  Podkreślamy moŜliwość wyświetlania wypełnionych kolorem poligonów tylko przy 

(…)

…°) niezaleŜnie od gatunku gleby lub
b) 2 klasę nachylenia dla gleb lessowych, ilastych bądź pylastych
Precyzujemy kolejność czynności:
a) wyznaczenie części wspólnej 2 klasy nachylenia i gleb lessowych, ilastych, pylastych
b) dołączenie do tego całej 3 klasy nachylenia
c) wyznaczenie części wspólnej z gruntami ornymi
1.
Vector > Combine > Intersect (AND), Source: slp Polygons: By Attribute,
Specify (Key Field…
…:
By Attribute, Specify (Key Field: KOD_NACH) – zaznaczamy „3” Run...
Zapisujemy jako: slp_gleby. Wyświetlamy
3
3. Vector > Combine > Intersect (AND), Source: pok Polygons: By Attribute,
Specify (Key Field: POKRYCIE) – zaznaczamy „grunty orne” Operator: slp_gleby
Run.. Zapisujemy jako: erozja. Wyświetlamy, zmieniamy kolor, wyświetlamy w 3D
4. Liczymy statystyki dla warstw pok i erozja (tabele POLYSTATS…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz