Prowadzenie baz danych PZGiK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie baz danych PZGiK - strona 1 Prowadzenie baz danych PZGiK - strona 2 Prowadzenie baz danych PZGiK - strona 3

Fragment notatki:


10.  Prowadzenia baz danych PZGiK Przejście  od  zasobu  prowadzonego  w  postaci  klasycznej  do  zasobu  numerycznego, zapisanego w bazach danych, jest obecnie jednym z podstawowych zadań stawianych przed Powiatowymi Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Skuteczność takiego przejścia  i  efekty  z  późniejszego  wykorzystywania  zasobu  zależą  w  dużej  mierze  od oprogramowania  i  technologii  jakie  do  tego  zastosujemy.  Oferowane  rozwiązania umożliwiają  bieżące  prowadzenie  istniejących  wektorowych  baz  danych  jak  również  ich sukcesywną  budową  na  podstawie  stopniowego  zastępowania  zeskanowanych  map  przez dane  wektorowe  (technologia  hybrydowa).  Technologia  hybrydowa  mimo,  że  z  zasady potrzebuje dwóch rodzajów danych do uzyskania obrazu kompletnej mapy, zapewnia również możliwość  udostępniania  danych  w  formie  zawsze  aktualnych  rastrów.  Aktualność  rastrów uzyskuje się w drodze wkreślenia danych wektorowych na rastry stanowiące zasób. Rastry  mimo  wielu  ograniczeń  w  możliwościach  przetwarzania  mają  jedną  bardzo ważną cechę – uniwersalność zapisu i możliwość wykorzystania w różnym oprogramowaniu. Dzięki  temu  stanowią  bardzo  atrakcyjny  produkt,  który  znacznie  może  przyczynić  się  do uzyskiwania środków finansowych wpływających do PODGIK. 10.1.  Technologia wektorowa Technologia wektorowa może być zastosowana dla terenów, dla których w całości istnieją dane  wektorowe.  Istotę  procesu  wydawania  danych  i  ich  przyjmowania  do  zasobu  po aktualizacji przedstawia poniższy schemat. Rys. 10.1. Idea prowadzenia zasobu w postaci wektorowej Dane  pobrane  z  PODGIK  podlegają  uaktualnieniu  na  podstawie  opracowywanych numerycznie  pomiarów  terenowych.  Stosuje  się  rozwiązania  zapewniające  możliwość odtwarzania  stanów  archiwalnych  baz  danych  oraz  pełną  identyfikacje  osób wprowadzających  zmiany.  Całość  prac  związanych  z  realizacją  tego  procesu  może  być zrealizowana  bezpośrednio  przez  wykonawców  geodezyjnych,  jeśli  będą  w  posiadaniu odpowiedniego  oprogramowania  lub  przez  pracowników  ośrodka,  którzy  zrealizują  prace związane  z  wprowadzeniem  danych  do  bazy  danych  systemu  na  podstawie  dostarczonego przez  wykonawcę  operatu.  Poniżej  przedstawiono  schemat  prowadzenia  zasobu  w  postaci wektorowej z wykorzystaniem systemu GEO-MAP firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.. Rys. 10.2. Schemat prowadzenia zasobu w postaci wektorowej z wykorzystaniem systemu GEO-MAP

(…)

… rastra z wektorem
Na
przedstawionych
rysunkach
pokazano
przykładowe
fragmenty
bazy
rastrów
monochromatycznych dla poszczególnych nakładek mapy zasadniczej z nałożoną treścią
wektorową (kolor czerwony). Dla rastrów zastosowano przeźroczyste tło i różny kolor
prezentacji dla poszczególnych nakładek: niebieski – sytuacja, brązowy – uzbrojenie,
zielony-ewidencja.
Rys. 10.4. Schemat prowadzenia zasobu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz