System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 5: Metody pozyskiwania danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 5: Metody pozyskiwania danych - strona 1 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 5: Metody pozyskiwania danych - strona 2 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 5: Metody pozyskiwania danych - strona 3

Fragment notatki:


6.  Metody pozyskiwania danych Jedną  z  podstawowych  funkcji  systemu  informacji  przestrzennej  jest  pozyskiwanie danych.  Od  jakości  pozyskanych  danych  i  ich  kompletności  będą  zależały  przyszłe możliwości  wykorzystania  systemu.  Należy  bardzo  precyzyjnie  zdefiniować  pod  względem przestrzennym  obiekty,  o  których  informacje  będą  przechowywane  w  systemie.  Określić zakres wymaganych dla nich atrybutów opisowych oraz ustalić wymagania dokładnościowe. W  zagadnieniu  pozyskiwania  danych,  oprócz  dosłownego  rozumienia  czynności, zawartych  jest  również  wiele  dodatkowych  funkcji  służących  do  weryfikacji  i  wstępnego opracowania  wprowadzanych  danych.  Duże  znaczenie  ma  mają  tutaj  również  funkcje związane z aktualizacją danych. Szczególnie znaczenie aktualizacji ujawnia się w przypadku systemów  informacji  o  terenie,  gdzie  zmienność  danych  dotyczących  modelowanej rzeczywistości jest bardzo duża. Do podstawowych metod pozyskiwania danych zaliczamy: −  pomiary terenowe, −  digitalizację map, −  trójwymiarowa digitalizację fotogrametryczną (stereodigitalizację), −  skanowania i wektoryzację map. −  metody fotogrametrii i teledetekcji, −  transfer danych z innych systemów. Zakres  zastosowania  wymienionych  metod  zależy  od  wielu  czynników,  w  tym  od wymagań  jakościowych  oraz  uwarunkowań  technicznych  i  ekonomicznych.  Inne  metody będą  zastosowane  do  pozyskiwania  danych  wektorowych  a  inne  do  pozyskiwania  danych rastrowych. 6.1.  Pomiary bezpośredni Pomiar  bezpośredni  ma  zasadnicze  znaczenie  w  metodach  pozyskiwania  danych  do systemów  informacji  o  terenie,  co  wnika  to  głównie  z  potrzeby  zachowania  wysokiej dokładności  gromadzonych  danych.  Obecnie  najczęściej  do  pomiaru  bezpośredniego wykorzystywane są nowoczesne tachimetry elektroniczne z automatyczną rejestracją danych pomiarowych. Dane pomiarowe (odległość skośna, kąt pionowy i kąt poziomy) już w trakcie pomiaru  mogą  być  natychmiast  przekształcane  na  współrzędne  punktów  X  Y  H, określających położenie szczegółów terenowych. Znacznym usprawnieniem procesu pomiaru może być wykorzystanie technik GPS. Proces pomiarowy kończy się więc wykazem punktów w postaci elektronicznej i szkicem polowym. Rys. 6.1. Szkic polowy z pomiaru tachimetrycznego Po wprowadzeniu do systemu pomierzonych punktów konieczne będzie dokonanie na podstawie  szkicu,  odpowiedniego  połączenia  punktów  aby  uzyskać  obraz  pomierzonych

(…)


współrzędnych urządzenia (digitizera) a następnie ich transformacji na powiązany z nim
matematycznie układ terenowy. Proces digitalizacji rozpoczyna się wpasowaniem materiału
analogowego w układ geodezyjny. Zadanie realizowane jest przez wskazanie punktów
dostosowania czyli zarejestrowanie w układzie urządzenia współrzędnych punktów P(x,y),
których współrzędne geodezyjne P(X,Y) są znane. Punkty powinny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz