Funkcje SIP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje SIP-opracowanie - strona 1 Funkcje SIP-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje SIP.
Cztery podstawowe funkcje dla systemów SIP:
wprowadzanie danych
zarządzanie danymi
przetwarzanie danych
udostępnianie danych
wprowadzanie danych
pozyskiwane danych przestrzennych w drodze:
pomiarów terenowych,
trójwymiarowej digitalizacji fotogrametrycznej (stereodigitalizacji) oraz innych metod fotogrametrii i teledetekcji,
transferu danych z innych systemów,
digitalizacji, skanowania i wektoryzacji map,
wykorzystania innych materiałów archiwalnych (niekartometrycznych jak szkice, zarysy, wykazy, itp.).
wprowadzanie danych opisowych:
w trybie interaktywnym lub wsadowym,
wprowadzanie manualne związków topologicznych lub ich automatyczne generowanie
wykrywanie błędów i redagowanie danych przestrzennych:
kontrolowanie danych przestrzennych pod względem formalnym, tj. pod względem formatu i dopuszczalnych wartości,
automatyczne wykrywanie błędów topologicznych, ich sygnalizowanie i możliwość interaktywnego usuwania,
interaktywna edycja obiektów (usuwanie, modyfikacja),
wykrywanie błędów i redagowanie danych opisowych:
kontrolowanie danych opisowych pod względem formalnym,
wykrywanie brakujących opisów,
wyszukiwanie i modyfikacja grupy danych,
interaktywna edycja danych opisowych.
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi można określić jako zespół procesów, których głównym celem jest utrzymanie w należytym stanie zasobów informacyjnych systemu. Aby ten cel osiągnąć dane muszą być sprawdzane i korygowane przed wejściem do systemu, a sposób ich przechowywania powinien uwzględniać niezbędne zabezpieczenia przez fizycznym uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Istotną rzeczą jest również, aby zastosowane struktury danych oraz mechanizmy wyszukiwania zapewniły użytkownikowi sprawne udostępnianie informacji. Wśród funkcji przechowywania i zarządzania danymi wyodrębniamy następujące zadania szczegółowe:
określanie praw dostępu poszczególnych użytkowników
wyszukiwanie danych z zastosowaniem różnych warunków
kontrola poprawności
archiwizacja danych.
Przetwarzanie danych
konwersje i zmiany struktury danych:
automatyczne lub interaktywne łączenie dwóch fragmentów bazy z uzgodnieniem styków,
generalizacja,
generowanie warstwie na podstawie regularnej lub nieregularnej siatki punktów terenowych,
wygładzanie linii przez aproksymację jej przebiegu linia krzywą,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz