Kartografia i systemy przestrzenne

note /search

Tutorial do odczytywania punktów z map

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Tutorial do odczytywania punktów z map Postaram się najlepiej jak potrawie przedstawić wam jak odczytywać metodą 1992 i 1965 roku punkty z map. NA POCZĄTKU należy oczywiście wybrać punkt. Potem : Odczytać współrzędną pionową X np. 340 (znajduj...

Co to są SIP, SIT, SIG (GIS)-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3388

Co to są SIP, SIT, SIG (GIS) Pojęcie System Informacji Przestrzennej-SIP (ang. Geographical Information System -GIS) używane jest dla określenia skomputeryzowanego systemu, umożliwiającego zbieranie, zapisywanie i integracj...

Dyrektywa Inspire-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Dyrektywa Inspire - czemu ma służyć i co jest jej realizacją w Polsce? CHARAKTERYSTYKA ESDI Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) dostarczającej użytkownikom zintegrowane usługi geoinformacyjne, np. w zakresie wizualizacji i łączenia info...

Funkcje SIP-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1820

Funkcje SIP. Cztery podstawowe funkcje dla systemów SIP: wprowadzanie danych zarządzanie danymi przetwarzanie danych udostępnianie danych wprowadzanie danych pozyskiwane danych przestrzennych w drodze: pomiarów terenowych, trójwy...

Kartografia -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

KARTOGRAFIA-OPRACOWANIE 1. Odwzorowania kartograficzne- powstały obraz jest zniekształcony. Celem jest jak najmniejsze zniekształcenie. 2. ETAPY OPRACOWANIA MAPY: a) analiza mapy podkładowej (wielkość jednostek, odniesienia, rozmieszczenie punktów i linii) b)analiza danych statystycznych c)wybór sk...

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3451

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS Rysunki w tym podrozdziale stanowią opracowanie własne autora. Obiekty bazowe, w stosunku do których wykonuje się wyszukiwanie oznaczone są kolorem czerwonym, natomiast wyniki działania operatora kolorem jasno...

Kartografia i systemy przestrzenne-pytania na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

Co to jest infrastruktura danych przestrzennych Wymień i podaj skale dostępnych w Polsce cyfrowych zasobów informacji przestrzenne w skalach 1:1 i mniejszych. Jaka jest różnica między cyfrowym modelem krajobrazowym a cyfrowym modelem kartograficznym. Narysuj przykład. Oblicz spadek (nachylenie) ko...

Relacja w teorii baz danych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Relacja w teorii baz danych Dostarcza tylko jeden sposób reprezentowania danych - jest nim dwuwymiarowa tabela nazwana relacją Tabel opisuje obiekty lub związki w modelowanym świecie Atrybuty - w nagłówku relacji są podane atrybuty, np. nazwisko, Imię, Rok_ur. Atrybuty relacji służą do nazywania ko...

Serwisy WMS i źródła danych NMT-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1582

Serwisy WMS. Web Feature Service (WFS) WFS pozwala klientowi na otrzymywanie informacji przestrzennej zakodowanej w Geography Markup Language (GML) z różnychs erwerów WFS.WFS różni się od Web Map Service (WMS) tym, że WFS zwraca dane w postaci XML (GML), a nie w postaci obrazu rastrowego. Poza tym...