Kartografia -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartografia -opracowanie - strona 1 Kartografia -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KARTOGRAFIA-OPRACOWANIE 1. Odwzorowania kartograficzne- powstały obraz jest zniekształcony. Celem jest jak najmniejsze zniekształcenie.
2. ETAPY OPRACOWANIA MAPY: a) analiza mapy podkładowej (wielkość jednostek, odniesienia, rozmieszczenie punktów i linii) b)analiza danych statystycznych c)wybór skali tematycznej (ciągła, skokowa) d)ustalenie wielkości diagramu e)opracowanie legendy f)rozmieszczenie diagramów na mapie
3. Rodzaje kartodiagramów: 1) PROSTY- przedstawia tylko zjawisko lub fakt, podając tylko położenie i wielkość zjawisk 2) STRUKTURALNY- ukazuje strukturę poszczególnych elementów zjawiska, które tworzą zwartą całość 3) SUMARYCZNO-STRUKTURALNY
4. WYBÓR ODWZOROWANIA- dla map uwzględnia się przede wszystkim kryterium występowania na mapie zniekształceń ; - PODZIAŁ ODWZOROWAŃ ZE WZGLĘDU NA ZNIEKSZTAŁCENIA: a) wiernokątne , mB=mL ,stosowane jest w Polsce, wiernokątne -wiernie zachowuje kształty b) wierno polowe , mB*mL=1 c) wierno odległościowe , mB=1 lub mL=1 d) „dowolne”
5. Układy obowiązujące w Polsce: 1992-układ jednostrefowy (np.mapy topograficzne) 2000-układ czterostrefowy 6. MAPA ZASADNICZA (rzeźba terenu, uzbrojenie terenu…) Zniekształcenie: 70 cm
7. MAPY TOPOGRAFICZNE - powstają na podstawie zdjęć lotniczych
8. Właściwości danych przestrzennych (referencyjne): Opisują miejsce, atrybuty, czas (np. długość i szerokość geograficzna, współrzędne x i y w określonym układzie współrzędnych, numer drogi
9. Model obrazowy Cele prezentacji: Rozmieszczenie obiektów Zróżnicowanie atrybutów jakościowych Zróżnicowanie atrybutów ilościowych Ukształtowanie powierzchni
Źródła danych: -Obrazy satelitarne -Zdjęcia lotnicze -Zdjęcia naziemne -Odbiorniki GPS _Automatyczne stacje pomiarowe -Pomiary geodezyjne -Mapy i plany -Prace i pomiary terenowe -Państwowe zasoby danych -Banki danych -Materiały publikowane -Dane spisowe ( np. powszechny spis ludności)
10. Wymiar zjawisk: -Zerowymiarowe (punktowe) -Jednowymiarowe (liniowe), długość -Dwuwymiarowe (powierzchniowe) długość i szerokość -Objętościowe -Czterowymiarowe
b) występowanie w sposób: -ciągły ( temperatura, ciśnienie atmosferyczne) -dyskretny (np.stacje paliw, drzewo) c) poziomy skalowe (podział zjawisk) a. skala nominalna-jakościowa b.skala porządkowa-ilościowa c.skala interwałowa-ilościowa d.skala ilorazowa-ilościowa Według poziomu dokładności, gdzie: a.-najbardziej dokładna
11. Wszystkie dane można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: a) DANE BEZWZGLĘDNE - są wynikiem pomiarów lub obserwacji bezpośrednich, wyrażone w ha, zł, tonach, osobach, sztukach; tylko mierzymy b) DANE WZGLĘDNE- są wynikiem przeliczeń , należą tu: -średnie- które otrzymujemy przez redukcje dużej liczby obserwacji np. dane meterologiczne; liczby gospodarstw i zastąpienie ich wartością średnią: modalną, medianą, średnią arytmetyczną; (np. liczba osób przypadająca na jednego lekarza)

(…)

… bezwzględne i względne (relatywne) można przedstawić na mapie w wartości indywidualnej dla każdej jednostki odniesienia tj. w skali ciągłej lub zgrupowane w klasy (kilka obserwacji-jednostek ma taką samą wartość) a więc przedstawić je w skali skokowej
12. Metody podziału na klasy (szereg rozdzielczy): -wartość -liczby obserwacji -powierzchni -odchylenie standardowe
-według postępu arytmetycznego…
…-gospodarcze lub przyrodnicze
17. METODA KARTODIAGRAMU- przedstawiamy ją na mapie, rozmieszczenie przestrzenne zjawisk, wyrażona w skali ilościowej w ujęciu bezwzględnym lub względnym; dane mogą być wyrażone w skali ciągłej lub skokowej. -Diagram- proste figury geometryczne o łatwych do pomierzenia parametrach; proste obliczenie wielkości. Rodzaje: jedno lub wieloparametrowe, w jednoparametrowych mierzony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz