Metody kartograficzne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody kartograficzne - strona 1 Metody kartograficzne - strona 2 Metody kartograficzne - strona 3

Fragment notatki:


Kartograficzne metody/formy prezentacji danych geograficznych - założenia i cechy map wykonanych w metodzie, główne odmiany: kartodiagramu, kropkowej, kartogramu, izoliniowej, sygnaturowej, zasięgów, chorochromatycznej. 1. Metody jakościowe: zasięgów,
chorochromatyczna,
sygnaturowa. Metoda zasięgów Polega na oznaczeniu na mapie zasięgu występowania danego zjawiska . Wyróżnia się 2 Rodzaje zasięgów:
- zasięg otwarty: zjawisko przedstawione na mapie ma zasięg większy niż mapa;
- zasięg zamknięty: zjawisko ma mniejszy zasięg niż obszar przedstawiony na mapie.
Formy graficzne zasięgów:
- liniowy,
- sygnaturowy,
- literowy,
- plamowy. Metoda chorochromatyczna Jest rozwinięciem metody zasięgów i jednocześnie jej modyfikacją. Rozwinięcie polega na tym, że wyróżniamy nie tylko określony obszar, ale cała powierzchnia mapy podzielona jest na mniejsze obszary, różne pod względem jakościowym, tworzące swego rodzaju mozaikę. W przeciwieństwie do metody zasięgów nie ma w zasadzie obszarów zachodzących na siebie tzw. zasada rozłączności. 2 typy jednostek:
- jednostki sytuacyjne (wynikają z rozmieszczenia zjawiska, np. gleby)
- jednostki kwalifikacyjne (przejęte z innych podziałów, np. administracyjne, które potem są odpowiednio kwalifikowane do odpowiedniej klasy jakościowej).
Etapy opracowania mapy chorochromatycznej:
opracowanie legendy: zbudowanie odpowiedniego systemu kwalifikacyjnego, zwięzłe sformułowanie tekstu objaśniającego, dobór barw.
wykreślenie granic jednostek odniesienia. Metoda sygnaturowa Metoda polegająca na oznaczaniu na mapie położenia obiektów za pomocą umownych znaków. Wyróżniamy następujące rodzaje sygnatur:
- obrazkowe
- symboliczne
- geometryczne
- literowe
Izomorfizm postaci- obiektom punktowym odpowiadają znaki punktowe, liniowym- liniowe, powierzchniowym- powierzchniowe. Poza tym każdy przedmiot kojarzony jest przez nas z jakimś kształtem, barwą, wielkością. Izomorfizm treści- wyraża się w oddaniu podobieństw i przeciwieństw obiektów należących do tej samej klasy. Sygnatury ilościowe- specyficzny przypadek na pograniczu kartodiagramu i metody sygnaturowej 2. Metody ilościowe: kartogramu
kartodiagramu
izolinii
kropkowa Kartogram Kartogram jest mapą przedstawiającą średnią intensywność zjawiska obliczona i odniesioną do z góry ustalonych pól odniesienia, takich jak jednostki administracyjne, fizjograficzne lub geometryczne. Intensywność zjawiska jest pokazana natężeniem barwy lub desenia .


(…)

… : jedno za pomocą odcieni, pozostałe deseniem;
kartogram geometryczny- na badany obszar nakładana jest siatka figur geometrycznych;
kartogram dazymetryczny- przedstawia średnią intensywność zjawiska, ale obliczoną i odniesioną do pól, których granice nie są z góry narzuconymi podziałami administracyjnymi lub geometrycznymi, ale są konsekwencją rozmieszczenia samego zjawiska. Oznacza to, że układ jednostek…
….
Kształt, wielkość i waga kropki:
Kropki mają formę prostych figur geometrycznych, najczęściej kół. Znaki ani zbyt małe (powyżej 0,2 mm), ani zbyt duże.
Wyróżniamy kropki jedno- i wielowagowe.

… .
Opracowanie kartogramu:
Analiza danych i przygotowanie odpowiedniego podkładu.
- kartogram służy wyłącznie do prezentacji lokalnych względnych. Jeżeli mapowane dane są liczbami bezwzględnymi należy je odnieść do innych danych i uzyskać wskaźnik statystyczny. Jednostki odniesienia to: jednostki administracyjne, naturalne, geometryczne.
Dobór przedziałów klasowych.
Celem podziału zbioru wartości liczbowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz