Skrót na kolokwium - Kartodiagram

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrót na kolokwium - Kartodiagram - strona 1 Skrót na kolokwium - Kartodiagram - strona 2 Skrót na kolokwium - Kartodiagram - strona 3

Fragment notatki:


KARTODIAGRAM DIAGRAM - figura geometryczna, której wielkość (powierzchnia lub objętość) jest proporcjonalna do przedstawianych wartości statystycznych, czyli: 1 cm 2 - m (np. 10000 mieszkańców) Lub 1 cm 3 - m (np. 10000 mieszkańców) Generalnie na podstawie przyjętego m oblicza się rozmiary diagramów (kwadratów, kół, sześcianów, kul, itp)… Wyróżnia się zatem diagramy: a) płaskie: jednoparametrowe dwuparametrowe b)bryłowe: jedno i dwuparametrowe KARTODIAGRAM - metoda przedstawienia na mapie ilościowej charakterystyki zjawisk za pomocą diagramów lub wykresów Według jednostki odniesienia wyróżnia się kartodiagramy: *PUNKTOWE *POWIERZCHNIOWE *LINIOWE -WSTĘGOWE -WEKTOROWE Według sposobu wyrażania wartości liczbowych wyróżnia się kartodiagramy: -SKOKOWE - wyrażające przedstawiane wartości liczbowe w postaci skokowej -CIĄGŁE - wyrażające przedstawiane wartości liczbowe w postaci ciągłej KARTOGRAM jest ilościową metodą przedstawiania kartograficznego średniej intensywności jakiegoś zjawiska w granicach określonych pól odniesienia. Zjawiska odnoszone są do jednostek powierzchniowych w sposób nie bezpośredni lecz relatywny (Ratajski 1973) Według sposobu wyrażania wartości liczbowych wyróżnia się kartogramy: WŁAŚCIWE - wyrażające przedstawiane wartości liczbowe w postaci skokowej (poprzez podział na klasy); bardzo często stosowane CIĄGŁE - wyrażające przedstawiane wartości liczbowe w postaci ciągłej; bardzo rzadko stosowane Według przyjętego pola podstawowego wyróżnia się kartogramy: NATURALNE - przedstawiające dane liczbowe dla naturalnych jednostek odniesienia (np. województw, powiatów) GEOMETRYCZNE - przedstawiające dane liczbowe dla jednostek odniesienia utworzonych w sposób sztuczny (np. dla sieci kwadratów) Rodzaje kartogramów właściwych PROSTE WSKAŹNIKOWE ZŁOŻONE STRUKTURALNE BRYŁOWE DESENIA KROPKOWEGO (BERTINA) Różne metody wydzielania klas, m. in.: -metoda „naturalnych prześwitów” -klasy o równej długości klasy równoliczne legenda - postaci prostokątów usytuowanych pionowo, o wysokości proporcjonalnej do rozpiętości kolejnych klas skala barwna - w obrębie jednej barwy; „im większe natężenie zjawiska, tym ciemniej Metoda kropkowa - sposób prezentacji na mapie występowania obiektów (zjawisk) za pomocą kropek, przy czym jedna kropka oznacza więcej niż jeden obiekt w odróżnieniu od metody sygnaturowej jest zaliczana do metod ilościowych Waga kropki - liczba obiektów reprezentowanych przez pojedynczą kropkę (np. 1 kropka - 5000 osób) Dobór wagi kropki warunkuje końcowy efekt przedstawienia rozmieszczenia danego zjawiska na mapie W zależności od cech rozmieszczenia prezentowanego zjawiska na mapie wykonanej metodą kropkową mogą znajdować się: -kropki jednowagowe -kropki różnowagowe (unika się wówczas zbyt dużego zagęszczenia kropek, które sprawia iż mapa staje się nieczytelna

(…)

… zjawiska Zasięg zamknięty - występuje na mapie przedstawiającej obszar większy niż zasięg danego zjawiska Izolinie - linie na mapie łączące punkty o jednakowej wartości liczbowej prezentowanego zjawiska Wśród izolinii wyróżnia się: linie izometryczne-powstają przez bezpośrednie kartowanie danej powierzchni
IZOHIPSY - linie jednakowej wysokości
IZOBATY - linie jednakowej głębokości izarytmy rzeczywiste-izolinie narysowane na podstawie danych punktowych (np. ze stacji meteorolog.), ilustrują zmienność zjawisk uznawanych za ciągłe przestrzennie
IZOTERMY - linie jednakowej temperatury
IZOBARY - linie jednakowego ciśnienia
IZOHIETY - linie jednakowej wielkości opadu atmosferycznego izolinie odległości i rchu izarytmy teoretyczne (izoplety)- linie narysowane na podstawie danych punktowych reprezentujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz