Izomorfizm

Homorfizm/izomorfizm interpretacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

) Homorfizm/izomorfizm interpretacji. Interpretacje M i M* są homorficzne wtw: Istnieje funkcja h...

Zależności izomorficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

Zależności izomorficzne : Izomorfizm; położenia - wraża sens rozmieszczenia przestrzennego...

Matematyka dyskretna - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Aleksander Rutkowski
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3997

, izomorfizm, graf dwudzielny, wzór Eulera, implikacja, przeszukiwanie grafów, grafy skierowane, przepływy...

Suma prosta i iloczyn prosty grupy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1484

+…+ hn jest izomorfizmem grup. Piszemy wtedy: G = H1  H2  …  Hn T TTWWI IIEERRDDZ ZZEENNI IIEE Grupa G...

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

))) (1) KaŜda grupa cykliczna jest abelowa (2) Grupy Z /NZ , N ≥ 0 są z dokładnością do izomorfizmy...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

przez jej podgrupę H. DEF: :: Izomorfizm kanoniczny к:G→G/H określamy wzorem: к(a) = aH (aG) S SST TTWW: :: Funkcja...

Modelowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456

. Zjawisko izomorfizmu tj. wzajemnej relacji zjawisk fizycznie różnorodnych. Model izomorficzny...

Relacja porządku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Relacje liniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

zbioru A - kres dolny zbioru A Homomorfizm, epimorfizm, monomorfizm i izomorfizm zbiorów częściowo...