Metody kartograficzne - Mapa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody kartograficzne - Mapa - strona 1 Metody kartograficzne - Mapa - strona 2 Metody kartograficzne - Mapa - strona 3

Fragment notatki:

    METODY PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ     Wynikiem końcowym modelowania kartograficznego i analiz  danych przestrzennych jest mapa. Praktycznie wszyscy użytkownicy  systemów geoinformacyjnych korzystają z tej formy prezentacji danych, jednak w większości są to mapy wyświetlane jedynie na ekranie monitora. Łatwość tworzenia map, a jednocześnie nieodpowiednia redakcja kartograficzna powodują nieczytelność  przekazu.     Mapa w hierarchii środków przekazu informacji • „Mapa jest modelem czasoprzestrzennym odniesionym do  wybranego fragmentu rzeczywistości (geograficznej), spełniającym  cechy jednoznacznego lokalizowania poznania (obiektów, zjawisk)  wraz z opisanymi w czasie ich atrybutami i zachodzącymi między  nimi relacjami, wynikającymi z faktu przyjętej koncepcji  modelowania (mapowania) rzeczywistości” - Makowski (1997)  • Podstawą badania układu zjawiska w przestrzeni jest mapa: -   przedstawia ona kształt, wielkość i wzajemne położenie obiektów, - pozwala ona na określenie podstawowych charakterystyk ilościowych i  jakościowych zjawiska,  - pozwala zaobserwować istniejące pomiędzy obiektami relacje przestrzenne.    „Właściwości te wyjaśniają znaczenie i wartość map dla działalności  praktycznej” (Saliszczew 2003)     Dane referencyjne Usytuowanie przestrzenne  informacji najczęściej jest określone przez podanie współrzędnych opisywanych obiektów, np. długości i szerokości geograficznej ,  współrzędnych x, y  w określonym  układzie współrzędnych.  Może być też określone  poprzez podanie  numeru drogi, kilometrażu , lokalizacja może być przez podanie identyfikatora  drogi w mieście; nazwy ulicy, numeru domu i lokalu. Decyzje administracyjne mogą być odniesione do  numeru działki ewidencyjnej, obrębu. W marketingu klient jest identyfikowany poprzez  kod pocztowy . Odniesienie najczęściej używane jest przez podanie,  państwa,  województwa, powiatu  …     Model DLM a model DCM W zależności od sposobu i celu tworzenia oraz zasad organizacji informacji model materialny przestrzeni  gospodarczej może być zapisany jako:  model obrazowy,  model topograficzny DLM (ang.  Digital Landscape Model ),  model kartograficzny DCM (ang.  Digital Cartographic Model ).     Model obrazowy Powstaje na skutek automatycznej rejestracji obrazu terenu. Przykładem modeli tego typu są zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne. Model topograficzny – „krajobrazowy”, „bazodanowy” Tworzy się na podstawie modelu obrazowego (wydzielenie określonych klas obiektów i wektoryzacji poszczególnych elementów)

(…)

… danych DLM (nadanie symboliki, wygładzenie
linii, przesunięcie obiektów, obróbka rys. warstwicowego, generowanie
i rozmieszczenie napisów itp
METODY PREZENTACJI
Dane jakościowe
• metoda sygnaturowa
• metoda zasięgów
• metoda
chorochromatyczna
Dane ilościowe
• metoda kartodiagramu
• metoda kartogramu
• metoda kropkowa
• metoda dazymetryczna
• metoda izolinii
METODY PREZENTACJI
Dane ilościowe
Dane bezpośrednie
(cechy mierzalne)
Dane względne
(relatywne)
(wskaźniki natężenia)
• metoda kartodiagramu
• metoda kropkowa
• metoda izolinii
(dla danych występujących
w sposób ciągłych)
• metoda kartodiagramu
• metoda kartogramu
• metoda dazymetryczna
• metoda izolinii
UJĘCIE ZJAWISK
Wszystkie dane można zaliczyć
do jednej z dwóch kategorii
Dane bezwzględne: są wynikiem pomiarów lub
obserwacji
bezpośrednich…
….
Wyrażone są w; tonach, ha, zł, osobach, sztukach, dniach,
Dane względne: będące wynikiem przeliczeń. Należą tu:
średnie, które otrzymuje się przez redukcję dużej liczby
obserwacji np. pogody, liczby gospodarstw...i zastąpienie ich
wartością średnią: modalną, medianą, średnią arytmetyczną;
relacje przedstawiające stosunki, takie jak proporcje, procenty, stosunki;
gęstość, która jest kategorią związaną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz