Kartografia i systemy przestrzenne - strona 2

note /search

_wiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Polska Norma (PN): • może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej, także w języku oryginału, • stosowana jest dobrowolnie, • autorskie prawa do PN należą do PKN. Konieczność stosowania norm w definicji przedmiotu przetargu...

Analiza danych wektorowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Analiza danych wektorowych. Najprostsze analizy danych wektorowych odnoszą się do ich części opisowej (atrybutowej). W celu wykonania zapytań należy wybrać z menu Selection opcję Select By Attributes (Selekcja atrybutowa). Należy określić z jakiej warstwy chcemy wybrać obiekty oraz wskazać metodę....

Infrastruktura danych przestrzennych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Infrastruktura danych przestrzennych Wyznacznikami powstawania społeczeństwa informacyjnego jest współwystępowanie trzech zjawisk [A. Pawłowska, 1995]: produkcja i o...

Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1470

Systemy Informacji Przestrzennej Kolokwium 1 1. Co to jest SIP? System informacji przestrzennej (SIP) - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestr...

Narzędzia Analiz w ArcGIS-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2247

Narzędzia Analiz w ArcGIS W narzędziach Toolbox-a znajduje się zastaw pod nazwą Analysis Tools (Narzędzia Analiz). Poniżej przedstawiono wszystkie narzędzia z tego zestawu, właściwe dla licencji ArcView. Extract Tools (Narzędzia ekstrakcji) Clip (Wycięcie) Obiekt Clip “wycina“ z klasy obiektów w...

NMT-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

NMT Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation of the continuos surface of the ground by a large number of selected points with known X, Y, Z coordinates in an arbitrary coordinate field (Miller, LaFlamme, 1958) Numeryczny Model Wysoko...

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS-opracowanie - Intersect

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1162

Operatory przestrzenne używane w ArcGIS Rysunki w tym podrozdziale stanowią opracowanie własne autora. Obiekty bazowe, w stosunku do których wykonuje się wyszukiwanie oznaczone są kolorem czerwonym, natomiast wyniki działania operatora kolorem jasnoniebieskim. Intersect (Przecięcie) operator mają...

Web Feature Service (WFS)-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Web Feature Service (WFS) WFS pozwala klientowi na otrzymywanie informacji przestrzennej zakodowanej w Geography Markup Language (GML) z różnych serwerów WFS. WFS różni się od Web Map Service (WMS) tym, że WFS zwraca dane w postaci XML (GML), a nie w postaci obrazu rastrowego. Poza tym pozwala na...

Wymień i scharakteryzuj 3 sposoby (modele) zapisu NMT-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Wymień i scharakteryzuj 3 sposoby (modele) zapisu NMT Regularna siatka punktów (macierz punktów wysokościowych) (ang. GRID - Regular Raster Grid) - najczęściej stosowany w GIS model. Zazwyczaj zapisywany jest w postaci rastra. Każdy punkt (element macierzy) zawiera średnią wartość rzędnej wysokości...

Okre_lanie warto_ci skal d_ugo_ci oraz zniekszta_cenia k_towego dla pr...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Określanie wartości skal długości oraz zniekształcenia kątowego dla przyjętej szerokości geograficznej sprawozdanie nr 2 ZADANIE 1. Określenie wartości skali długości w kierunku głównym, a także zniekształcenia kątowego dla przyjęte...