Infrastruktura danych przestrzennych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura danych przestrzennych-opracowanie - strona 1 Infrastruktura danych przestrzennych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Infrastruktura danych przestrzennych
Wyznacznikami powstawania społeczeństwa informacyjnego jest współwystępowanie trzech zjawisk [A. Pawłowska, 1995]:
produkcja i obieg informacji nabierają znamion działalności gospodarczej, uznając, że informacja jest kategorią ekonomiczną,
wszystkie formy aktywności społecznej (produkcja, finanse, obronność, edukacja itp.) są wspierane przez techniki informacyjne,
zatrudnienie w sektorze informacyjnym
przekracza 30% ogółu zatrudnionych
DEFINICJA SDI
Infrastruktura geoinformacyjna (SDI):
jest zespołem środków technicznych, politycznych i ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich,
służy do wyszukiwania, oceny, transferu i stosowania tych danych przez ich użytkowników i producentów na wszystkich poziomach administracji publicznej, sektora gospodarczego, sektora społecznego (nonprofit) oraz środowiska naukowego, a także przez obywateli w ogólności.
Metadane wyszukania
Metadane wyszukania - służą do wybierania zbiorów, które mogą być przedmiotem zainteresowania użytkownika o określonych wymaganiach, obejmują:
- Nazwę i opis zbioru danych
- Podstawowe przeznaczenie i zakres stosowania danych
- Datę pozyskania danych i ich aktualizacji
- Producenta , dostawcę i głównych użytkowników danych
- Obszar do którego dane się odnoszą (współrzędne)
- Nazwy geograficzne lub jednostki podziału administracyjnego
- Strukturę zbiorów i sposób dostępu do danych
Metadane rozpoznania- zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze, które umożliwiają:
- Ocenę jakości danych ,
- Określenie przydatności zbioru danych pod względem wymagań użytkowników
- Nawiązanie kontaktu z dysponentem danych celem uzyskania dalszych informacji, w szczególności informacji na temat warunków korzystania z danych
Metadane stosowania- określają te właściwości zbioru, które są potrzebne do:
- Odczytania danych oraz ich transferu
- Interpretacji danych i praktycznego korzystania z nich w aplikacji użytkownika
• Standaryzacja metadanych odbywa się w oparciu o normę ISO 19115 oraz normę ISO 19139 opisującą szczegółową implementację normy ISO 19115 w zakresie danych przestrzennych (z wykluczaniem usług)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz