Metadane-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metadane-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Metadane Metadane powinny być wyczerpujące i obejmować co najmniej informację opisującą: - ogólne dane o prowadzonych pomiarach, tj. cel, datę, obszar, wykorzystane wyposażenie, nazwę platformy pomiarowej; - wykorzystywany geodezyjny system odniesienia; tj. pionowy i poziomy układ odniesienia, łącznie z dowiązaniem do geodezyjnego systemu współrzędnych bazującego na ITRS (np. WGS 84), jeśli wykorzystywano system lokalny; - procedury kalibracji i ich rezultaty; - metodę określania poprawki na prędkość dźwięku; - poziom pływów i ich redukcje; - uzyskane niedokładności pomiarów oraz ich poziom prawdopodobieństwa; - wszystkie specjalne i wyjątkowe warunki; - zasady i sposoby postępowania przy danych niepełnych. Metadane powinny być integralną częścią cyfrowego zapisu pomiarowego i powinny być dostosowane do standardu IHO ( IHO S-100 Discovery Metadata Standard ), gdy będzie on przyjęty. Do czasu akceptacji S-100, może być wykorzystywana ISO 19115 jako model metadanych. Jeśli nie jest to możliwe, to podobna informacja powinna być włączona do dokumentacji pomiarowej. Instytucje odpowiedzialne za jakość pomiarów powinny rozszerzać wykaz metadanych wykorzystywanych wraz z ich danymi pomiarowymi. 1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz