Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1 - strona 1 Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1 - strona 2 Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1 - strona 3

Fragment notatki:

Systemy Informacji Przestrzennej
Kolokwium 1
1. Co to jest SIP?
System informacji przestrzennej (SIP) - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.
Dane o lokalizacji obiektu mogą być 2-wymiarowe (współrzędne x,y) lub 3-wymiarowe (współrzędne x,y oraz położenie nad poziomem morza). Jeśli uwzględnia się czas jest to dynamiczny system informacji przestrzennej.
2. Różnice między SIT a SIG
systemy informacji o terenie (SIT)operujące informacją pierwotną (uzyskaną na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych lub na podstawie wielkoskalowych zdjęć lotniczych) pod względem dokładności odpowiadającą mapom wielkoskalowym (skale większe od 1:5000),     systemy informacji geograficznej (GIS)operujące informacją wtórną (przetworzoną), pod względem dokładności i szczegółowości odpowiadającą mapom średnio i małoskalowym, (skala 1:10 000 i mniejsze).
2.Wymień źródła danych dla SIP
Do najpopularniejszych źródeł danych przestrzennych zalicza się:
obrazy satelitarne
zdjęcia nawigacyjne (stereoskopowe)
zdjęcia lotnicze
odbiorniki GPS
pomiary geodezyjne
automatyczne stacje pomiarowe
pomiary geodezyjne i terenowe
mapy i plany
materiały publikowane
dane pochodzące od różnych instytucji oraz dane państwowe
bazy danych geograficznych
4. Pojęcie metadanych, do czego służą?
Metadane - czyli „dane o danych”
W przypadku bazy danych, metadanymi są definicje tabel, widoków, kluczy itp. natomiast danymi - zawartość tych tabel, widoków (czyli rekordy).
Metadane to zwięzły i systematyczny zestaw informacji odsyłającej, który może być użyty do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji (czyli samych dokumentów elektronicznych). Metadane obejmują indeksowanie i katalogowanie wszelkich zasobów informacji. stosowane są np. do opisu danych tekstowych, informacji o przestrzeni geograficznej, obrazów (dokumentów graficznych).
Metadane opisujące zbiory danych przestrzennych powinny gromadzić informację o położeniu i rodzaju obiektu oraz ich atrybutów, pochodzeniu, dokładności, szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.


(…)

…-krakow.pl/portal/geoportal-ewid-2007 http://www.wroclaw.pl/22342.dhtml
Przykłady serwerów (programów, które przy tworzeniu strony internetowej, dają możliwość dodania do niej elementów WMS)
-GeoServer
-MapServer
-MATLAB z MappingToolbox
-ArcGIS Server
8. Wymień wszystkie zasoby przestrzenne ogólnodostępne i ich skale (czyli np. bdo, sozo, hydro)
- mapa topograficzna (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz