Dyrektywa Inspire-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa Inspire-opracowanie - strona 1 Dyrektywa Inspire-opracowanie - strona 2 Dyrektywa Inspire-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dyrektywa Inspire - czemu ma służyć i co jest jej realizacją w Polsce?
CHARAKTERYSTYKA ESDI
Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) dostarczającej użytkownikom zintegrowane usługi geoinformacyjne, np. w zakresie wizualizacji i łączenia informacji oraz dokonywania analiz przestrzennych i czasowych. Usługi te powinny umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i uzyskiwanie geoinformacji w sposób interoperacyjny dla różnych celów, korzystając z różnych źródeł na poziomach od lokalnego do globalnego.
ESDI obejmie odpowiednią politykę i organizację, dane i technologie, standardowe mechanizmy przekazu oraz finansowe i ludzkie zasoby, które niezbędne są do tego, aby zaspokojone zostały potrzeby wszystkich użytkowników geoinformacji.
Zintegrowane usługi geoinformacyjne realizowane będą w sieci baz danych powiązanych wspólnymi standardami i protokółami.
ROLA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
Każde uczestniczące państwo odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie państwowej infrastruktury geoinformacyjnej obejmującej metadane, dane podstawowe (referencyjne) i tematyczne (środowiskowe). Dane te mają być dostępne elektronicznie z zastosowaniem usług katalogowych oraz wizualizacyjnych ... (INSPIRE)
Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych naróżnych poziomach organów publicznych we Wspólnocieniezbędne są usługi sieciowe. Usługi te powinny umożliwiaćwyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie i pobieraniedanych przestrzennych oraz wykorzystywanie danychprzestrzennych i usług świadczonych drogą elektroniczną.W celu zapewnienia interoperacyjności infrastruktur utworzonychprzez państwa członkowskie usługi sieciowepowinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymispecyfikacjami i minimalnymi kryteriami wydajności.Sieć usług powinna również obejmować możliwościtechniczne pozwalające organom publicznym na udostępnianieich zbiorów danych przestrzennych i usług.
Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
1) „infrastruktura informacji przestrzennej” oznacza metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowa-
nia oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane
zgodnie z niniejszą dyrektywą;
2) „dane przestrzenne” oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego
położenia lub obszaru geograficznego; 3) „zbiór danych przestrzennych” oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych;
4) „usługi danych przestrzennych” oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz