Serwisy WMS i źródła danych NMT-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Serwisy WMS i źródła danych NMT-opracowanie - strona 1 Serwisy WMS i źródła danych NMT-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Serwisy WMS.
Web Feature Service (WFS)
WFS pozwala klientowi na otrzymywanie informacji przestrzennej zakodowanej w Geography Markup Language (GML) z różnychs erwerów WFS.WFS różni się od Web Map Service (WMS) tym, że WFS zwraca dane w postaci XML (GML), a nie w postaci obrazu rastrowego. Poza tym pozwala na manipulacje na obiektach.
Źródła danych NMT
Numeryczny Model Terenu
• Numeryczny Model Terenu (NMT, DTM)
Zbiór danych wysokościowych uzupełnionych o informacje o rzeźbie terenu takie jak: linie
szkieletowe, cieki, obszary bezodpływowe, skarpy, nasypy, drogi itp.
• Lub: Uporządkowany zbiór danych reprezentujący przestrzenne rozmieszczenie
jednej lub kilku informacji o terenie
• Lub: Zbiór danych wysokościowych wraz z algorytmem pozwalającym na jej odtworzenie
w danym obszarze
Pozyskanie danych dla NMT
Trzy sposoby (modele) zapisu NMT.
Struktura NMT
• regularna siatka punktów (macierz punktów wysokościowych) (ang. GRID -Regular Raster Grid)-jest to najczęściej stosowany w GIS model. Zazwyczaj
zapisywany jest on w postaci rastra. Każdy punkt (element macierzy) zawiera średnią wartość rzędnej wysokościowej pola podstawowego o rozmiarze zależnym od dobranej rozdzielczości przestrzennej modelu.
• model triangulacyjny (nieregularna siatka trójkątów) (ang. TIN -Triangular Irregular Network) -model ten zapisuje się w postaci wektorowej. Powierzchnia terenu dzielona jest na trójkąty, których wierzchołki stanowią punkty wysokościowe.
• model poziomicowy -(ang. DGL -Digital Line Graph) -przedstawia kształt danej powierzchni przy użyciu izohips (linii łączących punkty o jednakowej wysokości),
zapisywanych w postaci obiektów wektorowych o współrzędnych (x, y, z).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz