System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 2: modele danych przestrzennych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 2: modele danych przestrzennych - strona 1 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 2: modele danych przestrzennych - strona 2 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 2: modele danych przestrzennych - strona 3

Fragment notatki:


2.  Modele danych przestrzennych Model  danych  przestrzennych  określa  sposób  reprezentacji  obiektów  świata rzeczywistego  w  aspekcie  ich  położenia  przestrzennego,  kształtu  oraz  istniejących  między nimi  relacji  przestrzennych.  Ponieważ  informacje  przestrzenne  stanowią  podstawę  systemu informacji przestrzennej z tego też względu model danych przestrzennych jest również bardzo ważnym  jego  elementem.  Od  przyjętego  modelu  zależy  bowiem  zakres  i  forma reprezentowanych  informacji  przestrzennych,  a  co  za  tym  idzie  również  możliwości  i efektywność ich przetwarzania. Podstawą  każdego  modelu  danych  przestrzennych  jest  wybór  podstawowych (określonych przestrzennie) elementów geometrycznych wykorzystywanych do reprezentacji obiektów  świata  rzeczywistego,  czyli  do  budowania  ich  numerycznego  przestrzennego modelu w systemie. Generalnie elementy geometryczne wykorzystywane w modelach danych przestrzennych  można  podzielić  stosując  do  nich  kryterium  wymiaru  w  przestrzeni. Otrzymujemy wtedy elementy: 0-D -  zerowymiarowe -punkt, 1-D -  jednowymiarowe - linia, 2-D -  dwuwymiarowe - obszar. Na  analogicznej  zasadzie  można  wyodrębnić  element  trójwymiarowy  (bryłę),  lecz zastosowanie  pełnego  trójwymiarowego  modelowania  jest  w  chwili  obecnej  jeszcze  bardzo rzadko wykorzystywane. Dlatego też w dalszej części pracy elementy trójwymiarowe zostaną pominięte. W  zależności  od  przyjętego  modelu  danych  przestrzennych  wymienione  elementy geometryczne  mogą  być  określane  bezpośrednio  ciągiem  punktów  o  określonych współrzędnych  lub  budowane  hierarchicznie  tzn.  element  o  wymiarze  wyższym  budowany jest  z  odpowiedniej  liczby  elementów  o  wymiarze  niższym  np.  element   2-D   może  być zbudowany z przynajmniej trzech elementów  1-D . Rys. 2.1. Ilustracja hierarchicznej budowy obiektów Dla  większości  obiektów  świata  rzeczywistego  występujących  w  systemach informacji przestrzennej ich reprezentacja przestrzenna może być zrealizowana tylko jednym z  wymienionych  elementów  geometrycznych.  Obiekty  tak  reprezentowane  nazywane  są obiektami prostymi . Wśród obiektów prostych wyróżniamy: −   obiekty punktowe , reprezentujące np. punkty osnowy geodezyjnej, −   obiekty liniowe , reprezentujące np. ogrodzenia, krawężniki, −   obiekty powierzchniowe , reprezentujące np. działki. Podstawowy  wpływ  na  wybór  elementu  geometrycznego  służącego  do  reprezentacji

(…)

… granicznych. Podstawowe struktury obiektów z jakimi najczęściej
mamy do czynienia w systemach informacji przestrzennej są następujące:

struktura typu drzewa (dotyczy obiektów liniowych), np. większość systemów
rzecznych (rysunek 2.3a),

struktura sieciowa (dotyczy obiektów liniowych), np. systemy drogowe
(rysunek 2.3b),

struktura sieci poligonów (grupa przylegających do siebie obszarów), np.
grupa…
…. Dla każdej linii określone są więc tylko węzły początkowy i
końcowy (rysunek 2.17).
Wp
Li
Wk
Rys. 2.17. Reprezentacja obiektów liniowych
Na rysunku 2.18 przedstawiono przykładową strukturę sieciową wraz z zapisem
istniejących w niej zależności topologicznych.
L1
W2
W1
L3
L5
L2
W4
W3
L4
W5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Wp ,
W1 ,
W3 ,
W1 ,
W4 ,
W1 ,
W3
Wk
W2
W2
W4
W3
W3
W5
L6
Rys. 2.18. Reprezentacja struktury sieciowej…
…, dla których wartość zjawiska jest określona i
niezmienna (izolinie),
• reprezentacja
w
postaci
elementów
powierzchniowych
będąca
siecią
nieregularnych trójkątów TIN (ang. triangular irregular network) opartych na
punktach pomiarowych.
Schematycznie wymienione metody reprezentacji powierzchni przedstawiono na rysunku 2.4.
237
237
238
239
243
242
241
240
236
236
235
234
232
233
235
233
232
236
231
231
230
229
228
227…
… dotyczących modelowanego zjawiska. W przypadku
modelowania powierzchni terenu możemy mieć do czynienia bądź z pomiarem bezpośrednim,
w którym określane są wysokości punktów charakterystycznych, na których następnie
będziemy budowali nieregularną siatkę trójkątów, bądź z pomiarem na autografie ze zdjęć
lotniczych, gdzie można stosować bezpośrednią rejestrację warstwic lub rejestrować jedynie
punkty…
… lub więcej obiektów,
muszą być zapisywane w każdym z nich, powstaje w ten sposób redundancja
danych wiążąca się nie tylko ze stratą pamięci, ale również z koniecznością
zapewnienia identyczności wartości powtarzających się współrzędnych,
− związki przestrzenne między obiektami mogą być wykrywane jedynie metodami
geometrii analitycznej.
2.2.
Topologiczny model wektorowy
W prostym modelu wektorowym obiekty opisywane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz