Architektura baz danych XML

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura baz danych XML - strona 1 Architektura baz danych XML - strona 2 Architektura baz danych XML - strona 3

Fragment notatki:


Architektura baz danych XML 2 Czym jest baza danych XML? •Jest to zbiór trwale zapisanych dokumentów XML na  których można przeprowadzać operacje. •Jest to zbiór dokumentów XML zorientowanych na  dane. 3 Dokumenty XML zorientowane na dane •Służą do przetwarzania danych – do wymiany danych. •Ich struktura fizyczna (kolejność elementów, użycie  podelementów lub atrybutów) często nie jest istotna. •Charakteryzują się bardzo regularną strukturą, dużą liczbą  powtórzeń tych samych rodzajów danych. •Przetwarzanie takich dokumentów wiąże się z wymianą  danych między aplikacjami – czyli są to dokumenty  zorientowane na transmisję. 4 Architektura systemu baz danych To sposób w jaki aplikacje i użytkownicy  korzystają z danych oraz zarządzają nimi.  Architektura systemu to obszerne zagadnienie  związane z projektowaniem komponentów które  współpracując ze sobą, realizując całościowe  zadania. 5 Rodzaje systemów • Monolityczne • Klient – serwer • Trzywarstwowe • Wielowarstwowe 6 Monolityczne systemy baz danych Były to pierwsze systemy baz danych. Obsługiwała je  jedna stacja robocza. Użytkownicy korzystali z  systemu za pomocą prostych terminali lub kart  preferowanych 7 Klient - serwer Część obliczeń i funkcji została wydzielona z monolitycznego systemu                i przeniesiona na stacje robocze (klientów). Podsystem klienta przeprowadza  formatowanie i proste przetwarzanie, serwer zarządza większością danych. Przetwarzanie XML może się odbywać na serwerze bazy danych. Baza danych  XML  lub  program  generujący  XML  mogą  być  włączone  do  innego  serwera  baz danych. W  relacyjnie  bazie  danych  można  tak  zmodyfikować  kod  serwera,  aby  generował HTML (np. MySQL). Przy  obiektowej  bazie  danych  dodaje  się  obiekty  obsługujące  XML  (np.  eXcelon). 8 Architektura trzywarstwowa Zastosowano  dodatkowo  warstwę  pośrednią.  Dzięki  zastosowaniu  dodatkowego  serwera  uproszczono  dostęp  klientów  do  wielu  baz  danych. Warstwa pośrednia umożliwia aplikacjom klienta łączenie się  z wieloma bazami poprzez jednolity interfejs. Wzrost  liczby  baz  danych  oraz  aplikacji  przyczynia  się  do  tego,  że  niedługo  konieczne  będzie  stosowanie  dodatkowych  warstw  pośrednich – a co za tym idzie – zmiana architektury z trzywarstwowej  na wielowarstwową. 9 Architektura trzywarstwowa - moduły DBMS – realizuje funkcje bazy danych i umożliwia dostęp do bazy. Warstwa  pośrednia  –  zawiera  serwer  sieciowy,  który  może 

(…)

….
Architektura wielowarstwowa: wiele baz danych i serwerów aplikacji
wysyła dane do jednego lub wielu serwerów sieciowych, które następnie
przekazują dane klientom.
Architektura klient-serwer: zwykle serwer sieciowy jest wbudowany
wtedy w bazę danych.
11
System baz danych udostępniany w sieci
Oprogramowanie
użytkownika
Baza danych
System
zarządzania bazą
danych
Serwer
sieciowy
Użytkownik
Aplikacja
Narzędzia…
… – zawiera interfejs użytkownika który pozwala korzystać z
funkcji warstwy pośredniej. Klient może być też inną aplikacją.
Zwykle tą rolę pełni przeglądarka, aplet Javy lub aplikacja napisana
w języku Java.
9
Trzywarstwowa architektura sieciowego
systemu baz danych
Polecenia serwera
bazodanowego
Polecenia serwera
sieciowego
Serwer z danymi
Baza danych
Dane
Klient
Dane XML
Źródło: Graves M., Projektowanie…
… relacyjnemu
wartości z kolumn relacyjnej bazy danych mogą wskazywać
dokumenty lub ich fragmenty w bazie danych XML
•Jest to połączenie wydajności modelu relacyjnego z elastycznością
modelu XML
21
Hybrydowy serwer w architekturze
wielowarstwowej
Tworzy się go z dwóch serwerów: klasycznego
serwera relacyjnego i serwera danych XML.
Serwer hybrydowy przekazuje żądania adresu URL
do obu serwerów danych i łączy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz