Wykład - Dane - Informacje - Bazy danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Dane - Informacje - Bazy danych - strona 1 Wykład - Dane - Informacje - Bazy danych - strona 2 Wykład - Dane - Informacje - Bazy danych - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
Informatyka
Dane - Informacje - Bazy danych
Dane to „surowe” fakty w postaci liczb, ciągów znaków, symboli, obrazów itp
Informacje to dane przetworzone, uporządkowane i zinterpretowane w taki sposób by ułatwiały
podejmowanie decyzji
Baza danych to zbiór zgromadzonych i zapamiętanych danych
Baza danych to zbiór zapamiętanych w urządzeniach pamięciowych (dyski, dyski optyczne, taśmy) danych wykorzystywanych przez organizację
System bazy danych:
baza danych
sprzęt komputerowy pozwalający na gromadzenie i manipulowanie danymi zgromadzonymi w bazie danych
oprogramowanie pozwalające na wprowadzanie, wyszukiwanie, aktualizację, usuwanie danych oraz utrzymanie integralności danych
System zarządzania bazą danych to oprogramowanie pozwalające na stworzenie oraz utrzymanie bazy danych
Model baz danych (organizacja baz danych):
hierarchiczny
sieciowy
relacyjny
obiektowy
obiektowo-relacyjny
Model hierarchiczny baz danych
Struktura hierarchiczna (drzewiasta):
dane gromadzone są w postaci rekordów występujących w roli podrzędnej lub nadrzędnej
rekordy podrzędne mają dokładnie jedno powiązanie z rekordem nadrzędnym
rekord nadrzędny może mieć dowolną liczbę powiązań z rekordami podrzędnymi
nie może istnieć żaden rekord podrzędny bez przypisanego mu jednoznacznie rekordu nadrzędnego
Model sieciowy baz danych
Struktura sieciowa:
dane są reprezentowane przez rekordy
rekordy mogą być powiązane z dowolną liczbą innych rekordów, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych
Model relacyjny baz danych
Struktura relacyjna:
twórca koncepcji modelu relacyjnego (lata 70-te) E.F. Codd
założenie: tradycyjne pliki (wykorzystywane w modelach sieciowym i hierarchicznym) mogą być traktowane jako relacje matematyczne (teoria relacji)
relacja - zbiór n-elementowych ciągów
relacja przedstawiona jest w postaci tablicy
relacyjna baza danych to zbiór tablic
Relacje w bazach danych:
Tabela: Student
Numer indeksu
Nazwisko
Imię
Symbol wydziału
22222
Mak
Adam
WZ
22223
Mały
Jan
WZ


(…)

… personelu administrującego i specjalistów utrzymujących serwer bazy danych
brak doświadczonego personelu wynikający z niedawnego pojawienia się technologii
duża złożoność projektów, szczególnie gdy wykorzystywane są różne (heterogeniczne) środowiska
konieczność stworzenia nowych narzędzi, gwarantujących dostęp do bazy danych
nowe zadania stawiane przed administratorem bazy danych
Hurtownia danych to wydzielona centralna baza danych stworzona z myślą o prowadzeniu analiz służących do podejmowania decyzji strategicznych związanych z zarządzaniem organizacją
Źródła danych gromadzonych w hurtowniach:
systemy transakcyjne działające w danej organizacji
bazy danych istniejące w otoczeniu organizacji
zasoby systemu WWW
arkusze kalkulacyjne lub pliki w formacie XML
Cechy hurtowni danych:
uporządkowanie…
… na różnych platformach sprzętowych
Zalety systemu rozproszonego:
duża moc obliczeniowa systemu za stosunkowo niską cenę
dostosowanie struktury bazy danych do struktury terytorialnej i organizacyjnej przedsiębiorstwa
łatwy dostęp do danych zgromadzonych na lokalnych serwerach
zwiększona elastyczność całego systemu Wady systemu rozproszonego:
duża techniczna złożoność projektów związanych z projektowaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz