Mapa wektorowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa wektorowa - strona 1 Mapa wektorowa - strona 2

Fragment notatki:


Mapa  wektorowa  poziomu  1  -   Vector  Map   Level   1  (VMap1)   odpowiada   pod  względem informacyjnym wojskowej mapie operacyjnej JOG (Joint Operations Graphic)  w   skali   1:250.000.   Jest   to   pierwszy   jednorodny   produkt   wektorowy   o   tak   dużej  rozdzielczości informacyjnej i zasięgu globalnym. Jego wytwórcami są wojskowe służby  geograficzne państw (w większości państw członkowskich NATO) uczestniczących w  działaniach międzynarodowej grupy roboczej – VaCWG (VMap Coproduction Working  Group).   Do   jej   zadań   należy   koordynowanie   prac   nad   przedmiotowym   produktem,  utrzymywanie jego specyfikacji oraz nadzór nad rozwojem technologi  produkcyjnych.  Producenci podzieli się trudem opracowania 234 bibliotek (każda zapisywana jest na  oddzielnym   nośniku CD-ROM) pokrywających obszar całego globu. Aktualny poziom  zaawansowania przedsięwzięcia wynosi około 90%.  Mapa   wektorowa   poziomu   2   (VMap2)   wytwarzana   jest   w   ramach   inicjatyw  narodowych.   Jej   szczegółowość   odpowiada   skali   1:50.000.   Treść   tego   produktu   jest  określona  schematem  pojęciowym   obejmującym  110  klas  obiektów  zgrupowanych   w  dziewięciu   użytkowych   warstwach   tematycznych.   Zaś   kompletność   informacyjna  uwarunkowana jest dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych osiągalnych na  etapie wprowadzania danych. Dla obszaru Polski, oprócz mapy w skali 1:50.000 jako  materiału podstawowego, zastosowano opracowania autorskie ZGW w zakresie sieci  elektroenergetycznych i sieci kolejowych. Wykorzystano też „Atlas jezior Polski” wydany  przez IMGW. Uwzględniono aktualny stan prawodawstwa w zakresie klasyfikacji dróg,  podziału   administracyjnego   i   ochrony   informacji   niejawnych.   Znaczący   wpływ   na  niepełną   kompletność   atrybutów   miała   ograniczona   dostępność   danych  specjalistycznych  utrzymywanych w instytucjach branżowych. Jednakowymi dla wszystkich standardowych produktów wektorowych w NATO, a  w tym VMap1 i VMap2, są.: system odniesień przestrzennych, format dystrybucyjny i  sposób kodowania cech semantycznych.  Standardowy system odniesień przestrzennych obejmuje  następujące elementy:  układ odniesienia poziomego WGS-84;  układ odniesienia poziomego MSL (Mean Sea Level);  odwzorowanie geograficzne. Współrzędne geograficzne elementów geometrycznych zapisane są w stopniach  z   rozwinięciem   dziesiętnym.   Uzyskanie   innego   formatu   lub   układu   wyświetlania 

(…)


Geographic
Information
Exchange
Standard
(DIGEST)
opracowany
przez
międzynarodową grupę roboczą Digital Geographic Information Working Group
(DGIWG). Opracowanie to jest dostępne w serwisie internetowym grupy pod adresem
http://www.digest.org. Istotną rolę spełnia tu część IV – „Feature and Attribute Coding
Catalogue” zawierająca listę zakodowanych klas obiektów geograficznych i atrybutów
istotnych z wojskowego punktu widzenia. Ten schemat kodowania, oznaczony
akronimem FACC zastosowano w VMap1 i VMap2 po wprowadzeniu pewnych
modyfikacji ułatwiających interpretowanie zapisanych danych.
Standardowym formatem dystrybucyjnym VMap1 i VMap2 jest VPF, którego
podstawą teoretyczną jest druga część DIGEST-u - „Theoretical Model, Exchange
Structure and Encapsulation Specification”, Podstawową strukturą danych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz