Znaki umowne wg K-1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaki umowne wg K-1 - strona 1 Znaki umowne wg K-1 - strona 2 Znaki umowne wg K-1 - strona 3

Fragment notatki:

Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy  przedstawienia  graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 O sn ow a Punkt osnowy podstawowej  poziomej AF 1234 PT 247 bok trójkąta linia tekst podkreślony 4,0 0,18 1,8 3,0 0,18 1,5 Punkt osnowy podstawowej  wysokościowej AJ 1234 PT 247 bok trójkąta tekst podkreślony 4,0 1,8 3,0 1,5 Punkt osnowy podstawowej  X,Y,H AK 1234 bok trójkąta linia kółko  ∅ opis 4,0 0,18 0,30 1,8 3,0 0,13 0,25 1,5 Punkt osnowy szczegółowej  poziomej 1234 1234 kółko  ∅ linia opis 2,5 0,18 1,8 2,0 0,13 1,5 Punkt szczegółowej osnowy  wysokościowej 1234 1234 bok opis 2,0 1,8 1,5 1,5 Punkt osnowy szczegółowej  X,Y,H 1234 kółko duże  ∅ kółko małe  ∅ bok τ opis 2,5 0,6 1,8 1,8 2,0 0,5 1,45 1,5 Punkt osnowy pomiarowej  poziomej 123 a b a) b) grub. linii 1,5 1,0 0,18 1,0 0,7 0,13 G ru nt y Punkt granicy państwa  stabilizowany trwale 1234 ∅ grub. linii opis 3,0 0,35 1,8 2,0 0,25 1,5 Punkt graniczny stabilizowany  trwale 1234 ∅ grub. linii opis 1,0 0,18 1,8 0,8 0,13 1,5 Punkt załamania granicy działki  nie stabilizowany 1234 ∅ opis 0,18 1,8 0,18 1,5 Nazwa Państwa Rzeczpospolita  Polska opis 5,0 3,5 Nazwa województwa woj. małopolskie opis 3,5 2,5 Nazwa miasta lub powiatu m.Piła opis 3,5 2,5 Nazwa gminy lub dzielnicy gm.Dół opis 3,5 2,5 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Ważniejsze wymiary 1 Elementy  przedstawienia  graficznego Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 G ru nt y Obręb, granica obrębu 12 Bór numer i nazwa  obrębu a b opis a) b) grub. linii 3,5 3,0 2,0 0,35 2,5 2,1 1,4 0,25 Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu 4 2 P s I I I 4 3 P s V numer i oznaczenie  konturu 42 Ps III a b opis a) b) grub. linii 2,5 3,0 2,0 0,18 1,8 2,1 1,4 0,13 Użytek gruntowy wyłączony z  klasyfikacji Bp S S  a  b a = b opis a),b) 2,5 1,0 1,8 0,7 Działka ewidencyjna granica działki                                     243 123 244 1456 124 opis grub. linii 2,5 0,18 1,8 0,13 Granica Państwa  b  a grub. linii a) b) 0,50 4,0 3,0 0,35 3,0 2,2 Granica województwa          a   b grub. linii a) b) 0,35 3,0 4,0 0,25 2,2 2,2 Granica miasta, powiatu         a         b grub. linii a) b) 0,35 4,0 2,0 0,25 2,9 1,4 Granica gminy, dzielnicy

(…)

… lub część oddziału
leśnego
Zosin Sęk
124/1
Grunty
167
124/2
S
Granica sporna działek
VOC/1245/92
p5
Obrys podpory (słupa nośnego)
Symbol podpory
p5
(stosować, gdy wymiary słupa w skali
mapy są mniejsze od 1 mm)
Budynek z atrium, nawisem
i podporami nawisu
i3
obrys przyziemia
i funkcja budynku
oraz nr najwyższej
kondygnacji
i3
Budynki
Symbol budynku
stosować, gdy obrys jest mniejszy niż
2×2 mm
m2
12
Blok…

2,1
1,4
1,4
grub. linii
a)
b)
sektor nie kreśl.
rozstaw symboli
0,18
3,0
2,0
30°
3,5
0,13
2,1
1,4
30°
2,5
grub. linii
a)
b)
0,18
1,0
1,5
0,13
0,7
1,0
0,18
2,0
0,13
1,5
2,5
1,8
grub. linii
a)
b)
c)
0,18
1,0
2,0
2,0
0,13
0,7
1,4
1,4
grub. linii
a)
b)
0,18
3,0
2,0
0,13
2,1
1,4
rozstaw poz.
rozstaw pion.
2,0
2,0
1,4
1,4
dąb Bartek
c
a
(symbol)
b
a
Las liściasty i mieszany
(symbol)
b
a
Trawnik
b
(symbol…

2,5
1,8
grub. linii
a)
b)
c)dla symbolu
0,18
10,0
1,0
1,0
0,137,00,70,7-
grub. linii obrysu
opis rzędnych
Krawężnik jezdni
0,18
2,0
1,0
grub. linii
a)
b)
szerokość symb.
grub. linii
opis
a b
0,250,7-
grub. linii
a)
b)
a
0,35
1,0
grub. linii
a)
b)
a
1:1000
1:2000
grub. linii
a
1:500
grub. linii
Przepust – symbol
Symbol stosuje się wraz ze znakiem
rowu, gdy rów w skali mapy jest węższy
od 1 mm.
Rodzaj
0,50
2,5
0,35
1,8
grub. linii
a)
b)
opis
0,50
3,0
1,0
2,5
0,35
2,1
0,7
1,8
j. bet.
Komunikacja
Krawędź chodnika inna niż
krawężnik jezdni
a b
ch. z. u.
ch. bet.
Droga nie stanowiąca odrębnej
działki (rzut w skali mapy)
dr 4.5
Droga nie stanowiąca odrębnej
działki (symbol)
dr 4.5
a
b
dr 4.5
Oś toru tramwajowego lub
kolejowego normalnego
d
c
a
Podpora przewodów
trakcyjnych
b
ch.z.
Opis nawierzchni…

kropka ∅
opis
0,5
1,8
0,5
1,5
grub. linii
a)
b)
opis
0,18
2,0
1,0
1,8
0,13
1,4
0,7
1,5
grub. linii
a)
b)
opis
grub. linii

opis
grub. linii
a)
b)
opis
grub. linii
a)
b)
c)
opis
0,18
1,0
2,0
1,8
0,18
1,2
1,8
0,18
1,0
2,0
1,8
0,18
1,0
2,1
0,7
1,8
0,13
0,7
1,5
1,5
0,13
0,8
1,5
0,13
0,7
1,5
1,5
0,13
0,7
1,5
0,5
1,5
grub. linii

(rzut w skali mapy)
Hydrant
Ważniejsze wymiary
linie obrysu i
symb.
odstęp…
… jezdni i
chodnika
j.asf.
j.asf.
j.z.u.
Ściana oporowa
a
c
jeśli szer. ściany < 1 mm stosować
wymiar c)
Most trwały
opis: rzędna górna i rz. dolna
Most trwały (symbol)
b
102.15
95.01
102.15
95.01
a
b
7
Dział
Obiekt
Przedstawienie graficzne
Most drewniany (symbol)
Estakada (wiadukt)
108.10
100.25
x
Niezidentyfikowana armatura
naziemna
x
115.45
115.45
a
G
b
123.15
117.35
Budowla podziemna
G
53.25
t
Właz…
…, stożek nasypowy
0,18
1,8
0,13
1,5
grub. linii
a)
b)
c)
0,18
2,6
1,8
2,0
0,13
1,95
1,35
1,5
grub. linii
a)
b)
0,18
2.0
1,0
0,13
1,4
0,7
grub. linii
a)
b)
b
1:1000
1:2000
0,18
2,0
1,0
0,131,40,7-
grub. linii
a)
b)
c)
d)
0,18
5,0
2,0
1,0
1,0
0,13
4,03,0
1,61,2
0,80,6
0,80,6
b
a
1:500
grub. linii
opis
c
Rodzaj
grub. linii
a)
b)
c)
d)
a
a
Osuwisko, wąwóz,
wypłuczysko
c
d
Rzezba terenu i obiekty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz