Przeciwdziedzina

Podstawowe pojęcia teorii relacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

(R)  y (x R y) Drugim ważkim pojęciem teorii relacji jest „przeciwdziedzina relacji”. B...

Przeciwobrazy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

jest injekcją (różnowartościowa), surjekcją („na”), bijekcją , , , Zadanie 5 Podać dziedzinę, przeciwdziedzinę...

Relacje - Dziedzina

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

, które pozostają w relacji R do pewnych obiektów. Przeciwdziedziną relacji R nazywamy zbiór...

Elementy teorii relacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

oznaczamy jako D(R) i określamy: /\x[x є D(x)≡\/y(xRy)]. D (R) Przeciwdziedziną relacji jako zbiór...

Relacje - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Lower
 • Urządzenia obiektowe automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów: A (dziedzina relacji) i B (przeciwdziedzina relacji) R ⊆ A×B...