Bazy danych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych - omówienie - strona 1 Bazy danych - omówienie - strona 2 Bazy danych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2.1. Bazy danych: Różne znaczenia pojęcia „baza danych”. a) Podstawowe słownikowe znaczenie - zbiór powiązanych ze sobą informacji zorganizowanych w strukturę pozwalającą na łatwe ich przeszukiwanie. b) art. 2 ustawy o ochronie baz danych z 9 listopada 2001 r. „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości” c) Definicja informatyczna (przykład) - wg J.Martina[1] zbiór wzajemnie powiązanych danych pamiętanych bez zbędnej redundancji (czyli nadmiarowego powielania), służących jednemu lub wielu zastosowaniom w sposób optymalny;-do cech niezbędnych dla pojęcia bazy danych należy zaliczyć również oddzielenie zbioru od oprogramowania tak by dane i struktura ich uporządkowania pamiętane były niezależnie od programów, które z danych korzystają oraz by przy dołączaniu i modyfikacji oraz wyszukiwaniu danych stosować wspólna metodę umożliwiającą sprawdzenie poprawności wykonywanych operacji. [1] J.Martim Organizacja baz danych, PWN Warszwa 1983, s.30 d) Inne używane znaczenia - wymiennie z pojęciem systemu informacyjnego (lub informacyjno-wyszukiwawczego) i to tak w znaczeniu samego oprogramowania wyszukiwawczego jak i całości systemu wraz z danymi i oprogramowaniem służącym do wyszukiwania informacji -oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy i edycję jej zawartości, rozumianą jako wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych z bazy („oprogramowanie edycyjne” lub „oprogramowanie twórców bazy”) -
systemy zarządzania relacyjną bazą danych (RDMS, relational database management systems zwane również „motorami baz danych”), czyli duże systemy zarządzania takie jak MS SQL, Sybase, Oracle czy Informix pozwalające na tworzenie, modyfikowanie i administrowanie relacyjnymi bazami danych. Klasyfikacja „baz danych”. Przykłady typologii baz danych: Podziały według: charakteru elementów składających się na zbiór: a) bazy zawierające same przedmioty
opracowania jak i ich opis oraz b) bazy stanowiące jedynie zbiór informacji o istniejących
w świecie rzeczywistym elementach (zwane bazami adresowymi);
zakresu tematycznego zbioru: jednodziedzinowe, b) wielodziedzinowe horyzontalne;
sposobu zarządzania:

(…)

… dokumentów;
b)  zbiór danych opisujących elementy - czyli tzw. metadane - nazywać będziemy opisem
dokumentów lub zbiorem metadanych;
c)  oprogramowanie do obsługi dostępu do bazy danych, czyli narzędzia edycyjne używane
przez twórców i administratorów bazy (w tym znaczeniu programy takie jak MS Access
nazywane bywają błędnie bazami danych) - tą grupę oprogramowania nazywać będziemy
narzędziami edycyjnymi twórców bazy danych;
oprogramowanie do obsługi tworzenia i przygotowywania zapytań;
system zarządzania bazą danych, obejmujący znaczenia przedstawione w punkcie c) i d); f)   oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika docelowego, które nazywać
będziemy programami prawniczymi
system informacji prawnej obejmujący wszystkie wyżej omówione znaczenia.

… organizacji danych na nośniku informacji: a) logiczne tj. oparte o charakter
danych b) fizyczne reprezentujące realizację modelu na konkretnym nośniku;
struktury danych: hierarchicznej, sieciowej, relacyjnej;
7) przeznaczenia - z ogółu baz danych wyróżnia się bazy prawnicze, a spośród nich choćby
bazy naukowe, sądowe, notarialne, komornicze itp.;
8) sposobu korzystania z danych: off-line, czyli bez dostępu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz