podstawy relacyjnych baz danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy relacyjnych baz danych - strona 1 podstawy relacyjnych baz danych - strona 2 podstawy relacyjnych baz danych - strona 3

Fragment notatki:


Architektura systemów baz  danych Terminologia Baza danych  jest to zbiór danych  trwałych, które są wykorzystywane  przez system aplikacji danej  organizacji.  Baza danych, rozumiana jako zbiór  danych, wraz z aplikacją bazy danych  stanowią system bazy danych.  Aplikacja bazy danych Aplikacja bazy danych jest to  program lub zespół programów, które  pomagają u ytkownikowi pracować z  bazą danych.  Celem aplikacji jest: odizolowanie samej bazy od u ytkownika zabezpiecza zbiór danych przed  przypadkowym bądź celowym  uszkodzeniem  Systemy baz danych Mo na wyró nić pięć zasadniczych  komponentów tworzących systemy z  bazą danych :  sprzęt  oprogramowanie  dane  procedury ludzie  Systemy baz danych Sprzęt: Zakres wymagań sprzętowych zale y od potrzeb  u ytkownika, konkretnych rozwiązań czy  wreszcie wymagań samego DBMS Oprogramowanie: Składowymi oprogramowania są zarówno same  Systemy Zarządzania Bazą Danych jak i  aplikacje i programy u ytkowe, systemy  operacyjne oraz oprogramowanie sieciowe  Systemy baz danych Dane: Pod pojęciem danych rozumieć nale y  zarówno dane operacyjne, jak i meta- dane, czyli „dane o danych”. Strukturę danych określa schemat bazy danych Procedury: Procedury precyzują zasady  projektowania i u ytkowania bazy  danych  Systemy baz danych Ludzie: administratorzy baz danych projektanci baz danych projektanci i programiści aplikacji  bazodanowych u ytkownicy końcowi. Architektura systemów baz danych Opis elementów stanowiących system  baz danych, sposób w jaki są one ze  sobą powiązane oraz logika tej  organizacji składają się na  architekturę systemu baz danych.  Architektura systemów baz danych  rozwijała się od tzw. architektury  jednowarstwowej, w kierunku  architektury wielowarstwowej.  Systemy baz danych - rozwój Cztery wa ne, z punktu widzenia  ewolucji systemów baz danych  zdarzenia: pojawienie się sieci komputerowych  Internet  System WWW  Intranet  Architektura klient-serwer Termin architektura typu klient- serwer wywodzi się od sposobu  interakcji komponentów  softwarowych z systemem:  klient jest procesem który potrzebuje  pewnych zasobów proces serwera tych zasobów dostarcza Architektura klient-serwer Na aplikację bazy danych mo na  spojrzeć jako na zestaw kilku warstw,  wykonujących ściśle określone  zadania  Warstwa jest pojęciem logicznym,  umo liwiającym zaprojektowanie  programu prostszego w budowie i  obsłudze  Architektura dwuwarstwowa Dwie warstwy oprogramowania:  warstwa serwera –proces serwera

(…)

….
U ytkownik
Klient
Warstwa górna
(interfejs u ytkownika)
sieć
Serwer
Warstwa środkowa
(oprogramowanie bazy danych)
Dostęp do bazy danych
sieć
Baza danych
Warstwa dolna
(serwer baz danych)
Baza danych
Architektura trójwarstwowa
Cienki klient:
interfejs u ytkownika jest stroną WWW, którą
obsługuje przeglądarka internetowa
Warstwa druga realizuje funkcje systemu oraz
przetwarzanie danych
kontaktuje…

Oprogramowanie:
Składowymi oprogramowania są zarówno same
Systemy Zarządzania Bazą Danych jak i
aplikacje i programy u ytkowe, systemy
operacyjne oraz oprogramowanie sieciowe
Systemy baz danych
Dane:
Pod pojęciem danych rozumieć nale y
zarówno dane operacyjne, jak i metadane, czyli „dane o danych”. Strukturę
danych określa schemat bazy danych
Procedury:
Procedury precyzują zasady
projektowania i u ytkowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz