Informatyka prawnicza - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka prawnicza - skrypt - strona 1 Informatyka prawnicza - skrypt - strona 2 Informatyka prawnicza - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

INFORMATYKA PRAWNICZA Program wykładu. Zagadnienia wstępne: 1.1. Informatyka jako dziedzina wiedzy i działalności praktycznej
1.2. Zastosowanie informatyki w działalności administracyjnej i prawniczej
1.3. Informatyka jako wsparcie zarządzania
1.4. Informatyka prawnicza
1.5. Usługi administracyjne w społeczeństwie informacyjnym
1.6. Prawo nowych technologii - zagadnienia wstępne
1.7. Wstęp do teorii informacji
1.8. Informacja prawna i jej kategorie
2. Systemy informacji o prawie: 2.1. Bazy danych
2.2. Relacje w prawie i w prawniczych bazach danych
2.3. Ogólna charakterystyka systemów informacji o prawie,typologia systemów i cechy wpływające na ocenę systemu
2.4. Pojęcie informacji o prawie, kategorie dokumentów i ich dalsza klasyfikacja
2.5. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
2.6. Typologia systemów udostępniania informacji prawnej
3. Organizacja procesu wyszukiwawczego: 3.1. Podział logiczny, typologia, partycja, stratyfikacja
3.2. System klasyfikacji hierarchicznej. Od Arystotelesa do Unii Europejskiej 3.3. System klasyfikacji dziesiętnej i systemy pochodne 3.4. System haseł przedmiotowych
3.5. System indeksowy (system słów kluczowych)
3.6. Metody wyszukiwania informacji: wyszukiwanie deskryptorowe i wyszukiwanie pełnotekstowe
3.7. Sieć semantyczna - wprowadzenie
4. Komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich w administracji: 4.1. Decyzje menedżerskie w administracji
4.2. Modelowanie procesów decyzyjnych
4.3. Algorytmizacja działań administracji
4.4. Business inteligence w administracji
4.5. Komputeryzacja decyzji
4.6. Informatyczne systemy zarzadzania
4.7. Zintegrowane systemy zarządzania
4.8. Hurtownie danych
4.9. Systemy wspomagania decyzji
4.10. Systemy informacyjne kierownictwa
4.11. Systemy eksperckie (ekspertowe)
4.12. Elektroniczna Wymiana Danych (EDI)
4.13. Systemy samouczące się 5a. Europejskie bazy informacji prawnej: 5.1. Portal Unii Europejskiej
5.2. Eur-Lex 5.3. Celex 5.4. Curia 5.5. Ted 5.6. Inne bazy UE 5.7. HUDOC
5b. E-government: 5.8. Strategia lizbońska
5.9. e-Europe 2005 i e-Europe 2010
5.10. eGovernment w ramach programu eEuropa 2005
5.11. Dostępność usług publicznych w wersji online w Europie
5.12. eGovernment - cele do zrealizowania dla Państw Członkowskich UE
5.13. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
5.14. Informatyzacja administracji publicznej w Polsce zagadnienia wstępne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz