Tekst aktu prawnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tekst aktu prawnego - omówienie - strona 1 Tekst aktu prawnego - omówienie - strona 2 Tekst aktu prawnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Tekst aktu prawnego w systemach informacji prawnej.   Autor: Grzegorz Wierczyński 1. Informacje ogólne   2. Tekst aktu w SIP LEX 2.1. Uwagi ogólne. Po wywołaniu tekstu aktu z listy aktów lub z metryki aktu pokazuje się okno z tekstem aktu zaczynającym się od nagłówka aktu, w którym są podawane kolejno:
-                    identyfikator aktu,
-                    tzw. słupek zmian, -                    rodzaj aktu,
-                    autor aktu (nie występujący w ustawach),
-                    data aktu,
-                    tytuł aktu,
-                    data opublikowania aktu (nie występująca w jednolitych tekstach).
Słupek zmian składa się z czterech „filarów”:
-                    dat kolejnych zmian,
-                    określenia rodzaju relacji zmienia,
-                    identyfikatorów aktów zmieniających - po ustawieniu kursora na takim identyfikatorze można wywołać tekst aktu zmieniającego,
-                    jednostek redakcyjnych, które zawierają zmianę - również w tym przypadku po ustawieniu kursora na tym polu można wywołać tekst jednostki redakcyjnej w akcie zmieniającym.
W opcjach programu w menu Inne opcje użytkownik może usunąć prezentację słupka zmian. Wówczas, jeżeli akt był zmieniany w jego tekście po identyfikatorze pojawi się jedynie napis „ze zm.”.
  2.2. Wersje tekstu Po wywołaniu tekstu program wyświetla tekst w postaci aktualnie obowiązującej, tzn. z uwzględnieniem wszystkich tych zmian (aktów zmieniających), które weszły w życie przed albo w dniu, który odpowiada dacie aktualizacji programu.
Program umożliwia też przegląd wszystkich wcześniejszych wersji tekstu, tj. począwszy od wersji pierwotnej (bez żadnych zmian), poprzez kolejne wersje uwzględniające narastająco kolejne zmiany. Kolejność i liczba wersji jest wyznaczona przez daty wejścia w życie poszczególnych zmian. Przykładowo, jeśli dwa akty zmieniające zmieniają jeden akt z tą samą datą, istnieje jedna wersja tekstu obejmująca zmiany wprowadzone obydwoma aktami. Jeśli zaś jeden akt zmieniający wprowadza zmiany z dwoma datami, istnieją dwie wersje tekstu aktu zmienianego.
W przypadku gdy zmiana wchodzi w życie później niż w dniu aktualizacji (pierwszy dzień danej aktualizacji), program wyświetla wersję nie uwzględniającą tej zmiany, a w tytule wyświetlanego okna z tekstem jest widoczny identyfikator ostatniej zmiany uwzględnionej w wyświetlanej wersji. Ta późniejsza zmiana jest udostępniana tak, jak wersje wcześniejsze.


(…)

… program ustawiony jest na szukanie w dół; tutaj również należy wstawić znacznik (za pomocą myszy albo klawisza spacji).
Po wpisaniu frazy i zaakceptowaniu okna dialogowego kursor ustawia się na pierwszym miejscu wystąpienia frazy. Przegląd dalszych miejsc jej wystąpienia jest uruchamiany za pomocą ikony lub klawisza „plusa”, przy czym cofnięcie do poprzedniego miejsca występowania frazy następuje…
… za pomocą ikony, klawiszem F9 albo przez bezpośredni wpis w oknie znajdującym się na pasku ikon.
W przypadku uruchomienia tego szukania za pomocą ikony lub klawisza F9 pokazuje się okno dialogowe, w którym oprócz wpisania frazy można określić sposób szukania, tj.:
-                    Tylko całe słowa, czyli wyszukiwanie tylko tych wystąpień wpisanej frazy, w których fraza ta stanowi całe słowo…
…,
-                    wzory pism i umów do podstawowej jednostki redakcyjnej,
-                    notatka do jednostki redakcyjnej (w rozszerzonej postaci tekstu).
 
2.10. Komentarze do jednostki tekstu
W każdym miejscu tekstu poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy można wywołać okno dialogowe, w którym znajduje się opcja pokaż okno komentarzy do jednostki tekstu, tj. okno, w którym prezentowane są kolejno…
… w nim wpisać tylko numer poszukiwanej w tekście aktu jednostki, a oznaczenia typu art./§ pomija się. Po zaakceptowaniu wpisu dokonanego w tym oknie tekst zostaje ustawiony na poszukiwanej jednostce.
 
2.8. Wywołanie tekstu innego aktu - hipertekst
W tekście bieżącego aktu kolorem czerwonym i podkreśleniem zostały wyróżnione bądź poszczególne jednostki redakcyjne, bądź rodzaj innego aktu prawnego, tzw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz