Informatyka prawnicza - strona 2

note /search

Nazwy domenowe – Rozstrzyganie sporów - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Nazwy domenowe - Rozstrzyganie sporów: Spory: Cybersquatting ( piractwo domenowe, domain name grabbing) - proceder polegający na rejestrowaniu atrakcyjnych domen internetowych (najczęściej zawierających nazwy firm, znaków towarowych lub...

Opis formalny aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 903

Opis formalny aktu prawnego w systemach informacji prawnej.   1. Informacje ogólne Metryka aktu prawnego w elektronicznych systemach informacji prawnej składa się z dwóch segmentów: -         segmentu wewnętrznego (dane formalne...

Podpis elektroniczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

PODPIS ELEKTRONICZNY. Podstawowe regulacje prawne dotyczące podpisu elektronicznego. - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. Nr 130, poz .1450) - Ustawa modelowa o

Rodzaje oznaczen i ich ochrona - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

1 Rodzaje oznacze ń   i ich ochrona Rok akademicki 2008-09 Pracownia Informatyki Prawniczej Oznaczenia odró niaj ą ce w Internecie Oznaczenia odró niaj ą ce w Interneci Oznaczenia odró niaj ą ce Rok akademicki 2008-09 Pracownia Informatyki Prawniczej # adres elektroniczny (znaczenie techniczne) # a...

Rodzaje oznaczeń - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Rodzaje oznaczeń i ich ochrona. Oznaczenia odróżniające: Adres elektroniczny (znaczenie techniczne): adres fizyczny - adres identyfikujący konkretne urządzenie sieciowe, zapisany najczęściej na stałe w samym urządzeniu; sześć oddzielonych dwukropkami liczb adres logiczny : - adres użytkownika sie...

Rozwój systemów informacji prawnej w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

2.7. Rozwój systemów informacji prawnej w Polsce. CZRAP -RAN: Centralny Zautomatyzowany Rejestr Aktów Prawnych - - Biblioteka Sejmowa 1974 - wyłącznie metryki aktów - dystrybuowany komercyjnie w latach 1990-98 - obecnie przekształcony w ISIP-ISAP (Internetowy

System informacyjny schengen - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

6. System Informacyjny Schengen  6. System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej oraz System Informacji Wizowe WPiA Uniwersytet Gdański dr Wojciech R. Wiewiórowski Informatyka w administracji Informatyka w administracj Program 2009 Program 200 dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Kierownik...

Systemy ewidencyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Wybrane systemy ewidencyjne prowadzone w wersji elektronicznej . - Krajowy Rejestr Sądowy  - KRS  -  Ministerstwo Sprawiedliwości - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL - MSWiA              - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON - Główny Urząd Staty...

Systemy informacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 882

ORGANIZACJA PROCESU WYSZUKIWAWCZEGO W SYSTEMACH INFORMACJI PRAWNEJ. 3.1. Pośrednie systemy wyszukiwania informacji. system klasyfikacji hierarchicznej podział całości materiału na z góry ustalone dyscypliny, uwzględniając zasady podziału logicznego (wyczerpujący, rozłączny, oparty na jednym kryteri...

Tekst aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 861

Tekst aktu prawnego w systemach informacji prawnej.   Autor: Grzegorz Wierczyński 1. Informacje ogólne   2. Tekst aktu w SIP LEX 2.1. Uwagi ogólne. Po wywołaniu tekstu aktu z listy aktów lub z metryki aktu pokazuje się okno z tek...