Systemy informacji prawnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji prawnej - omówienie - strona 1 Systemy informacji prawnej - omówienie - strona 2 Systemy informacji prawnej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA PROCESU WYSZUKIWAWCZEGO W SYSTEMACH INFORMACJI PRAWNEJ. 3.1. Pośrednie systemy wyszukiwania informacji. system klasyfikacji hierarchicznej podział całości materiału na z góry ustalone dyscypliny, uwzględniając zasady podziału logicznego (wyczerpujący, rozłączny, oparty na jednym kryterium, proporcjonalny zachowujący ciągłość podziału na klasy) (podział dziesiętny Dewey'a, Uniwersalny Podział Dziesiętny)
system haseł przedmiotowych każdemu elementowi przypisuje się jedno lub więcej haseł przedmiotowych (system haseł w SIPach)
system indeksowy każdemu elementowi przypisuje się „unitermy” odpowiadające różnym aspektom treściowym elementu (słowa kluczowe)
system pełnotekstowy system, w którym każdy dokument jest reprezentowany przez zestaw słów składających się nań lub zestaw znaków 3.2. Kategoryzacja. Podział logiczny: a) Podstawowe słownikowe znaczenie - zbiór powiązanych ze sobą informacji zorganizowanych w strukturę pozwalającą na łatwe ich przeszukiwanie. b ) art. 2 ustawy o ochronie baz danych z 9 listopada 2001 r. „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości” Nie każdy z przeprowadzanych na co dzień podziałów spełnia warunki pozwalające określić go mianem podziału logicznego
Warunki niezbędne: - zupełność podziału (
Każdy desygnat nazwy musi należeć do któregoś z wyodrębnionych członów podziału)
- rozłączność podziału (Żaden z desygnatów dzielonego pojęcia nie może być desygnatem więcej niż jednego z członów podziału (podział ekonomiczny))
- zachowanie jednej podstawy podziału (fundamentum divisionis) (Przy dokonaniu podziału stosujemy te same warunki wobec wszystkich desygnatów (warunek treściowy lub pragmatyczny))
Typologia: Typy elementów wyróżniamy, gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia podziału bez możliwości zachowania wszystkich warunków podziału logicznego. Poszczególne elementy mogą znajdować się na pograniczu typów i zostać zaliczone do więcej niż jednego typu.


(…)

… prawnych dokładne oddanie takiej systematyki jednak z nie jest z reguły możliwe
Przykład:
Znajdź hasło „unieważnienie małżeństwa” w:
a)Kodeksie postępowania cywilnego (przykład z SIP Lex)
b)Kodeksie prawa kanonicznego (przykład z Lex Polonica)
c)Bibliografii prawniczej (przykład z SIP Lex)
3.7. System indeksowy (system słów kluczowych).
Przykład z bazy HUDOC (Europejski Trybunał Praw Człowieka)
3.8…
Prawo kościelne i kanoniczne
349 Specjalne dziedziny prawa
35 Administracja publiczna
36 Pomoc i zabezpieczenie społeczne, oraz ubezpieczenia
37 Edukacja
UKD - przykłady (d):
3 Nauki społeczne 32 Nauki polityczne i polityka
329 Partie polityczne
329.11 Założenia konserwatywne
329.051 Partie rządzące
329.052 Partie opozycyjne
329.11.051 Partie konserwatywne rządzące
329.21 Założenia monarchistyczne
329.11'21 Partie o założeniach konserwatywno-monarchistycznych
Szczegółowe omówienie podanych przykładów znaleźć można w: E.Artowicz: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Wyd. SBP, Warszawa 1997
Klasyfikacje prawnicze zbliżone do UKD (a):
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U. Nr 128, poz. 829 z dnia 22…
… - w których wyróżniono poddziały analityczne i poddziały wspólne
-- cechy języka tekstu (089 sztuczne; 089,2 esperanto)
-- cechy formy (047 raport, sprawozd.; 047,2 sprawozd. z podróży)
-- cechy czasu
-- cechy lokalizacyjne
-- cechy etniczne
-- cechy punktu widzenia
-- cechy metodologii -- cechy struktury
cechy osobowe
UKD - przykłady (c):
3 Nauki społeczne 30 Teoria i metodologia nauk społecznych
31 Demografia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz