Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 3

Public relations - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Łysiński
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 539
Wyświetleń: 6125

doc, zawiera 15 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatkach jest następująca: Public relations, Podstawowe elementy Public relations, Zadania Public relations, Zadania nakierowane na wizerunek, Zadania skierowane do wewnątrz firmy, Zadania skierowane na zewnątrz firmy, Etapy tworz...

Negocjacje - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Renata Żaba-Nieroda
 • Negocjacje
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6356

doc, zawiera 19 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: skojarzenia ze słowem negocjacje, mity i legendy na temat negocjacji, definicja negocjacji, przyczyny istnienia różnicy zdań miedzy stronami, typowe błędy w negocjacjach, co liczy się w negocjacjach? poziom aspiracji, wp...

Negocjacje -negocjacje z obcokrajowcami praca - MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Renata Żaba-Nieroda
 • Negocjacje
Pobrań: 385
Wyświetleń: 7952

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Negocjacje, które prowadzi dr Renata Żaba-Nieroda na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 14 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: negocjacje międzynarodowe żelazne zasady, w negocjacjach na ry...

Weryfikacja hipotez statystycznych referat MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Kopydłowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3724

Referat na temat weryfikacji hipotez statystycznych z przedmiotu statystyka matematyczna, który poprowadził dr Jerzy Kopydłowski na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 11 stron. Dokładna tematyka notatki obejmuje poniższe zagadnienia: weryfikacja hip...

Analiza rynku - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Analiza rynku
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3388

doc, zawiera 5 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: definicja rynku, rynek w znaczeniu technicznym, rynek w znaczeniu geograficznym, rynek w znaczeniu ekonomicznym, podmioty rynkowe, rynek w znaczeniu cybernetycznym, podaż i popyt, Rynki formalne,

Analiza ryzyka - audyt- nadzór korporacyjny - praca

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Ryszard Stankowski
 • Analiza ryzyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4242

Praca jest na temat ładu korporacyjnego, nadzoru korporacyjnego. Plik zapisany jest w formacie .docx i zawiera 8 stron. Dokładna tematyka omówiona w notatce jest następująca: Proces rozdziału funkcji własności od zarządzania, corporate governance, T. Mendel, Rudolf, Procesy składające się na nadzó...

Analiza ryzyka - audyt - praca, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Ryszard Stankowski
 • Analiza ryzyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3437

docx i zawiera 16 stron. Dokładna tematyka omówiona w notatce jest następująca: historia audytu, audyt w Egipcie, Persji, Judei, Egipcie, Rzymie; Tradycyjny audyt wewnętrzny, Współczesny audyt wewnętrzny, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Współ...

Zarządzanie strategiczne - BSC - referat, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4445

doc i zawiera 8 stron. Dokładna tematyka opracowana w notatce jest następująca: zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) Genezą powstania narzędzia. Definicja balance scorecard, krytykę oceny działalności firm na podstawie statycznych w ujęciu ex ? post mierników finansowych, ograniczeń redu...

Statystyka matematyczna - notatki z ćwiczeń 1 MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Kopydłowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3577

doc i zawiera 7 stron. Notatka zawiera kompletne opracowanie zagadnień testów statystycznych. W treści notatki można znaleźć wzory, ich interpretacje i omówienie oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Rozkład statystyczny (normalny lub Gauss-a), Fu...

Statystyka matematyczna- ćwiczenia 2, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Kopydłowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3983

doc i zawiera 7 stron. Notatka zawiera kompletne opracowanie zagadnień testów statystycznych. W treści notatki można znaleźć wzory, ich interpretacje i omówienie oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Dokładna tematyka notatki jest następująca: