Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 4

Statystyka matematyczna MWSE - ćwiczenia 3

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Kopydłowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3920

doc i zawiera 12 stron. Notatka zawiera kompletne opracowanie zagadnień testów statystycznych. W treści notatki można znaleźć wzory, ich interpretacje i omówienie oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Dokładna tematyka notatki jest następująca: testy statystyczne, hipoteza zerowa, hipoteza ...

Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4522

doc. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: historia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji, (Problem interdyscyplinarności, powiązanie teorii organizacji i zarządzania z naukami społecznymi, socjologia, procesy zachodzące w zbiorowościach, psychologia, psychologia społeczna....

Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6097

docx, zawiera 10 stron. Notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: Marketing, Współczesny marketing, filozofia marketingu, Główne wady pro konsumenckiej działalności marketingu, Marketing eksportowy, Marketing zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Marketing globalny, Marketing międzynarodow...

Marketig miedzynarodowy - kultury - ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3276

docx, zawiera 4 strony. Notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: Cechy kultury protransakcyjnej, nastawienie propartnerskie / nastawienie, kultury protransakcyjne, kultury umiarkowanie protransakcyjne, kultury propartnerskie, zachowania biznesowe charakterystyczne dla kultur protransakcyj...

Analiza ryzyka - ISO 9001 - praca MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Ryszard Stankowski
 • Analiza ryzyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5285

Wykład przeprowadził mgr Ryszard Stankowski na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: rodziny norm serii ISO 9000, Systemu Zarządzania Jakością, norma iso 9001:2008 składa się z dziewięciu rozdziałów, do głównych wymagań normy iso 9001 należą...

Makroekonomia - bezrobocie - praca MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Renata Śliwa
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3591

Projekt z przedmiotu makroekonomia, temat projektu to: Charakterystyka bezrobocia w powiecie tarnowskim według stanu na dzień 31 marca 2010 roku. Plik zapisany jest w formacie .docx, zawiera 6 stron. Tekst zilustrowany jest wykresami z danymi Powiatowego Urzędu Pracy. Tematyka notatki jest następują...

Makroekonomia - wykłady, SUM, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5061

doc, zawiera 13 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Pieniądz, Funkcje pieniądza, Popyt, rodzaje popytu an pieniądz, Podaż- nie jest zależna od stopy procentowej. Rownanie FISHERA- prawo obiegu pieniądza, System bankowy w Polsce opiera się o Bank Centralny i banki komercyjne. Ponadto, ...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

doc, zawiera 38 stron. Notatka wyjaśnia poniższe zagadnienia: biznes plan a studium wykonalności biznes plan to: wszechstronny opis firmy, wraz z jej celami, strategiami i klasyfikacja planów: klasyfikacja, cele i możliwości zastosowaniabiznes planów, biznes plan - wprowadzenie, kompleksowe plan...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Fedir Khmil
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5817

doc. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: geneza , pojęcia i cele zarządzania zasobami ludzkimi, główna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, Starry Liswan, Maria Kostera, najważniejsze cele ZZL Armstronga, etapy rozwoju teorii i praktyki ZZL, nowoczesne zzl, proces zzl, orga...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis stanowiska pracy elektromonter pr...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Mrozowicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 6496

Ponadto, notatka zawiera następujące zagadnienia: przewidywany czas zatrudnienia, wymagane zdolności lub kompetencje, obowiązkowe wymagania kwalifikacyjne, szczególne cechy dotyczące stanowiska pracy, dane o środowisku pracy, arkusz oceny, dane osobowe, ocena, podsumowanie oceny, wnioski wynikając...