Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 6286
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE - strona 1 Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE - strona 2 Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE - strona 3

Fragment notatki:

docx, zawiera 10 stron. Notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: Marketing, Współczesny marketing, filozofia marketingu, Główne wady pro konsumenckiej działalności marketingu, Marketing eksportowy, Marketing zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Marketing globalny, Marketing międzynarodowy, Rynek międzynarodowy, Elementy marketingu międzynarodowego. Ponadto, notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: Badania marketingowe, Zakres badań marketingowych rynków zagranicznych powinien obejmować informacje, Cechy charakterystyczne badan rynków zagranicznych, klasyfikacje badania rynków zagranicznych, badania strukturalne, badania koniunkturalne, Badanie popytu, Badanie podaży, Badanie cen, Badania opisowe, Badania zależności przyczynowo-skutkowych. Notatka wyjaśnia także poniższe zagadnienia: Badana prognostyczne, Jakościowe metody prognostyczne, Metody opisowo ? statystyczne, etapy strategii na rynku międzynarodowym, Zakres badań marketingowych, Rodzaje badań marketingowych, Badania wtórne, Informacje wtórne. badania eksploracyjne, Badania eksplanacyjne, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Badania rynków zagranicznych, Metody projektowania badania

Marketing - proces zarządczy, dzięki któremu nabywcy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie oferowanie i wymianę mających wartość produktów.
Marketing - to działania przedsiębiorstwa polegające na poznawaniu warunków rynkowych i dostosowywaniu się do nich oraz oddziaływania na popyt i podaż z uwzględnieniem potrzeb finalnych odbiorców i celu przedsiębiorstwa.
MARKETING - jest działalnością ludzką zmierzającą do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców poprzez proces wymiany.
Współczesny marketing- za punkt wyjścia przyjmuje tezę za dążenie do usatysfakcjonowania partnera, wymiany. Jest naczelną zasadą marketingowego postępowania wokół której skupiają się wszystkie decyzje i działania służące jej urzeczywistnieniu. Zgodnie z filozofią marketingu firma dążyć powinna do maksymalizacji zysku przez maksymalizację satysfakcji odbiorców. Marketing - jest szczególnie konieczny i przydatny w dziedzinach gospodarki w których postęp techniczny jest szybki i owocuje wieloma nowymi produktami.
Marketing - narzuca pewną dyscyplinę myślenia i podejmowania decyzji. Ustawia przedsiębiorcę we właściwej pozycji w stosunku do konsumenta. Pozwala właściwie zidentyfikować i kształtować rolę przedsiębiorstwa na rynku.
System powoduje , że właściwy produkt „sam znajduje” nabywcę dla którego jest przeznaczony.
Główne wady pro konsumenckiej działalności marketingu :
1. sztuczne przyspieszenie „zużycia moralnego” produktu
2. nadmierne różnicowanie produktu
3. „nadfunkcjonalność” opakowań, których koszt jest przecież wliczony w cenę produktu.
4. zbyt intensywna, nachalna reklama
Marketing sprzyja racjonalności wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, prawidłowej ich alokacji a także zwiększa stabilność systemu gospodarczego i dynamizuje jego rozwój.
Marketing eksportowy - obejmuje działania marketingowe, które podejmuje przedsiębiorstwo w związku z eksportem swoich produktów na rynki innych krajów niż kraj macierzysty.
Marketing zagraniczny - (marketing na rynkach zagranicznych) - jest określany jako działania rynkowe przedsiębiorstwa odnoszące się do sprzedaży produktów zagranicą.
Marketing międzynarodowy - można określić jako skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwo na wielu rynkach zagranicznych.
Marketing globalny - odnosi się do działa marketingowych w

(…)

… - następuje w niej automatyczne przenoszenie dynamiki badanego zjawiska z przeszłości na jego wielkość i kierunek w przyszłości
2.metoda ekstrapolacji trendu - na podstawie szeregu czasowego wyznacza się krzywą i jej funkcje obrazującą zależności między badanym zjawiskiem a czynnikami, które na nie oddziałują, a następnie oblicza się wielkość funkcji w przyszłych okresach
3.metody statystyczne - tworzy…
….
FUNDUSZE SWOBODY- to nadwyżka dochodów jaka pozostaje konsumentowi po opłaceniu komornego i środków żywności. 4. marketing strategiczny- jest orientacją wynikającą z przystosowania koncepcji zarządzania zorganizowanego na rynek do wymagań strategicznego zarządzania.
Zakres badań marketingowych: 1. Badania warunków działania: · Badania zjawisk zewnętrznych, · Badania ogólnych warunków działania, · badania…
… - odnoszą się do zjawisk nie ulegających zmianom w krótkim czasie. Polegają na zbieraniu i opracowywaniu tych danych o odznaczających się pewną trwałością elementach sytuacji na rynku, których znajomość jest ważna dla eksportera.
Zakres badań strukturalnych: · Podstawowe informacje o kraju (obszar, klimat, ludność, język urzędowy i handlowy, sytuacja polityczna, polityka gospodarcza), · Powiązania…
… badania. 2. Dobór próby - metody doboru próby, próba minimalna i jej skład. 3. Budowa instrumentu pomiarowego - metody budowy instrumentów, instrument pomiarowy II. Faza realizacji badania 4. Zbieranie danych (ze źródeł pierwotnych i wtórnych). Metody zbierania danych, dane surowe. 5. Redukcja i wstępna prezentacja. Metody redukcji, dane czyste. 6. Analiza danych - metody analizy, dane przetworzone. 7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz