Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 5

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zalicze...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4375

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: oczekiwania interesariuszy, społeczna odpowiedzialność biznesu - definicja, przedsiębiorstwo społeczne, cel...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniow...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3990

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inicjatywy lokalne, inicjatywy obywatelskie, grupy in...

Finanse przedsiebiorstwa- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jan Pamuła
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2590

doc. Notatka zawiera informacje na poniższe zagadnienia: finanse przedsiębiorstwa, gospodarowanie, zarządzanie pozytywne, zarządzanie normatywne, ekonomika czasu i ryzyka, cele zarządzania finansami, cel i przedmiot zarządzania finansami firmy, aspekty finansów firmy: funkcjonalny, podmiotowy, przed...

Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jan Pamuła
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4592

docx. Wskaźniki zawarte w notatce są następujące: wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik podwyższonej płynności finansowej, cykle obrotu w dniach zapasami, cykle obrotu w dniach należnościami, cykle obrotu w dniach zobowiązaniami krótkoterminowymi, cykl kapitału obrotowego brutto, cykl kap...

Strategia CSR w firmie Bedan - Kera, praca zaliczeniowa, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4697

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 8 stron i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: Określenie motywacji działalności prospołecznej, Analiza potencjału firmy, Ustalenie celów i priorytetów dz...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4858

Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów 1) Przedsiębiorstwa działające w gospodarstwie rynkowej dążą do efektywnych działań, który pozwoliłby im istnieć przez długi okres i być konkurencyjnym w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Przyszłość i rozwój przedsiębiorstwa zależy od decy...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4445

Wykłady z Rachunkowości zarządczej z prof. Wasilij Rudnickim na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Plik jest zapisany w formacie .doc, długość to 7 stron. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: pojęcie, zadania i modele rachunku kosztów definicje rachunku kosztów: zakres współ...

Mikroekonomia - notatki na egzamin

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Jan Siekierski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3976

W plikach można znaleźć takie tematy jak: analiza kosztów produkcji, funkcja kosztów, krzywa kosztów całkowitych, koszty krańcowe, rys historyczny ekonomii, ogniwa procesu gospodarczego, definicje ekonomii, rynek, rodzaje rynków, mechanizmy rynkowe, pieniądz, prawo popytu i podaży, teoria cen, o...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - - praca zaliczeniowa, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 5 stron i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: branża, w której działa spółka, pozycja rynkowa, forma prawna, historia firmy, zasoby ludzkie, polityka pers...

Koncepcje zarządzania - wykłady cz.2- MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3276

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: metoda kół jakości, cykl pracy kół jakości, filozofia Seikatsu i Gemeinschaft, japońskie metody zarządzania, metoda 5S - Harmonia porządku, Hoshin Kanri, Etapy wdrażania metody Hoshin Kanri, zas...