Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 6

Protokół dyplomatyczny

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 595
Wyświetleń: 6202

Dokładna tematyka notatki jest następująca: protokół dyplomatycznym pojęcie, historia, zadania, organizacja, protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych, pojęcie protokołu dyplomatycznego, convention on diplomatic asylum, źródła i historia protokołu dyplomatycznego, praktyka carskiego prot...

Analiza bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3710

W dokumencie znajduje się szczegółowa charakterystyka takich pojęć jak: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo w dokumencie zawarte są również schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie treści zawartej w pracy oraz przykładowe zadania dotyczące bilansu wraz z r...

Zarzadzanie projektami MWSE, UE- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4025

Analiza preferencji jako narządzie zarządzania, jest podejściem badawczym wykorzystywanym w diagnozie i projektowaniu systemów ekonomicznych i organizacyjnych. Ogólnym celem tego podejścia jest wielokryterialna ocena agregatowa działalności firmy, ukierunkowana zarówno na badania analityczne i poró...

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc j...

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

in.: finanse, funkcje pieniądza, gospodarka finansowa, polityka finansowa, klasyfikacja zjawisk finansowych, charakterystyka strumieni kredytowych, charakterystyka finansów przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, rachunkowość społeczna, refinsowanie banków. 1. CO TO SĄ FINANSE? Termin „finanse” ...

Metody Ustalania Cen

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

...Metoda kosztowa: Koszty stanowią pierwotną podstawę ustalania wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia kosztów oraz uzyskania zysku. W przypadku eksportu zakłada również, że koszty produkcji i sprzedaży powinny być pokryte przez cenę... Grupa E –

Cykl Życia produktu - fazy

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jolanta Stanienda
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2072

...Wyróżniamy następujące fazy: I faza - faza wprowadzenia okres opracowania i rozwoju projektu mieszkaniowego - w tym czasie eliminuje się wady, ponoszone są koszty związane z sytuowaniem produktu w wybranych segmentach rynku II faza – faza wzrostu sprzedaży i zysków w procesie sprzedaży ...

Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla ro...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Barwacz
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3689

Referat zaliczeniowy z przedmiotu Nadzór korporacyjny Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla rozwoju Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza włączenie krajowego rynku kapitałowego w ramy jednolitego rynku finansowego. ...

Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Barwacz
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2877

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Nadzór korporacyjny Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w TarnowiePraca z przedmiotu: „Nadzór korporacyjny”TEMAT ’’Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie’’TARNÓW 2009Pojęcie nadzoru korporacyjnego sięg...