protokół dyplomatyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6419
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
protokół dyplomatyczny - strona 1 protokół dyplomatyczny - strona 2 protokół dyplomatyczny - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: protokół dyplomatycznym pojęcie, historia, zadania, organizacja, protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych, pojęcie protokołu dyplomatycznego, convention on diplomatic asylum, źródła i historia protokołu dyplomatycznego, praktyka carskiego protokołu, oddarok, master ofce-remonies, franc. maitre des ceremonies, kongres wiedeński i powstanie protokołu dyplomatycznego, systemu francuskiego, organizacja protokołu dyplomatycznego, kwestie etykiety i precedencji, protokół prezydenta republiki i ministra spraw zagranicznych, przyjmowanie ambasadorów i członków korpusu dyplomatycznego, publikację listy korpusu dyplomatycznego, przywileje, immunitety i zwolnienia dyplomatyczne, propozycje odznaczeń francuskich dla obywateli obcych, protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej, przyjmowanie delegacji zagranicznych, przygotowanie programu, prowadzenie rozmów, odpowiednia oprawa rozmów, język rozmów, kolejność miejsc przy stole, reguła alternatu, przyjęcie na cześć gościa, ograniczenia żywieniowe, wręczanie upominków i kwiatów, zadania sekretarki, własny wyjazd zagraniczny, przygotowanie do podróży, pakowanie bagażu, hotel, podróżowanie samolotem, gościna w domu, korzystanie z czyjegoś biura, różnice kulturowe pomiędzy polską a wielką brytanią, różnice kulturowe pomiędzy polską a włochami, różnice kulturowe pomiędzy polską a japonią, stroje biznesowe, przyjęcia biznesowe, rodzaje przyjęć biznesowych, dobór menu i napojów, punktualność, powitanie gości, podziękowanie, zakończenie.

Protokół dyplomatycznym Pojęcie, historia, zadania, organizacja
Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych
Protokół dyplomatyczny jest techniką pracy służby zagranicznej, której zadaniem jest wytworzenie w stosunkach między państwami klimatu należnego im szacunku, co jest wyrazem uznania ich suwe­renności i równości, oraz nadanie harmonii kontaktom między ich ofi­cjalnymi przedstawicielami, czyli korpusem dyplomatycznym. Wypełnie­nie obu tych dań pozwala lepiej osiągać cele stawiane przez politykę zagraniczną każdego państwa. Tworzone i rozwijane przez wieki cele i zasady protokołu dyplomatycznego znajdują dziś pełny zapis w kon­wencji wiedeńskiej, czyli konwencji ONZ o stosunkach dyplomatycznych (ang. Vienna Convention on Diplomatie Relations, franc. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques) sporządzonej w Wiedniu 18 kwietnia 1961 roku i ratyfikowanej przez Polskę w 1965 roku.
Przypomina ona, że wszystkie narody świata od najdawniej­szych czasów uznawały status przedstawiciela dyplomatycznego (ang. diplomatie agent, franc, agent diplomatique). Potwierdza, że zadania stawiane przez państwa ich przedstawicielom dyplomatycznym są zgodne z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Charter, franc. Chartes des Nations Unies), zakładają bowiem suwerenną równość państw, służą zachowaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wspieraniu rozwoju przyjaznych stosun­ków między państwami. Konwencja stanowi jednoznacznie, że celem przywilejów i immunitetów dyplomatycznych nie jest przyznawanie korzyści przedstawicielom dyplomatycznym - nie im są bowiem udzieane, lecz państwu wysyłającemu, by zapewnić skuteczne funkcjo­nowanie jego misji dyplomatycznej.
Konwencja zwraca również uwagę na rolę międzynarodowego prawa zwyczajowego (ang. customary international law, franc, droit international coutumier) w regulowaniu kwestii, których sama nie obej­muje. Część z nich odnosi się bezpośr

(…)

… oraz ich gości, natomiast dyplomaci oddelegowani do kancelarii prezydenta i premiera organizują ceremonie państwowe tylko na terenie kraju. Włoski Protokół Dyplomatyczny MSZ tworzą cztery biura (ufUci): I - Sprawy ogólne korpusu dyplomatycznego: normy protokołu, listy uwierzytelniające, akredytacje i odwołania szefów misji, przywileje i immunitety dyplomatyczne; II - Korpus konsularny. Exequatur. Orga­nizacje…
… na ich przyjęcie,
przygotowywanie i ekspedycję listów notyfikacyjnych, listów uwierzytelniających, listów odwołujących i listów rekredencyjnych,
ekspedycję traktatów, konwencji i umów, ratyfikacji, pełno­mocnictw,
listy komisyjne i wydawanie exeo/ivafx/rdla konsulów.
Natomiast komórka protokolarna urzędu prezydenta Francji organizuje wszystkie wydawane przez niego przyjęcia (dobór gości, ich zaproszenie i plan…
… lub ministrów w Watykanie i odbywanych w ich trakcie uroczystych audiencji {udienze solenne), uroczystości składania papieżowi listów uwierzytelniających przez ambasadorów i innych jego spotkań z kor­pusem dyplomatycznym, za organizację wszystkich audiencji papies­kich - prywatnych, specjalnych i generalnych (udienze private, speciali e generali), oraz wszystkich ceremonii papieskich poza ich stroną…
….
Tutaj nie trzeba dużo mówić bo każdy wie z czego słynie włoska kuchnia- oczywiście przede wszystkim z pizzy i winna, a ponadto z spaghetti, owoce i warzywa oraz ryby. Włoskie śniadanie??? Włosi najczęściej swój dzień zaczynają w barze. Ich śniadanie składa się z cappuccino i briohe czyli miękkiej francuskiej bułki nadziewanej dżemem lub czekoladą. Posiłek jedzony jest najczęściej na stojąco przy ladzie.
Siesta…
…, wprost niezauważalny. Ktoś kto swoim strojem przyciąga wzrok przechodniów, dowodzi złego ubrania, ekstrawaganckiego, przeładowanego lub komicznego. Kobieta natomiast powinna swą urodę podkreślać szykownością ubioru, jednak należy pamiętać, że umiar powinien charakteryzować wszystkich. Jeśli kobieta jest źle ubrana, zauważy się jej tylko suknie.
Drugą przesłanką elegancji jest staranności w ubiorze. Coco…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz