Protokół dyplomatyczny

note /search

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2128

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 1 Dyplomacja i jej funkcje. Termin dyplomacja wywodzi sie od greckiego wyrazu diploma, oznaczającego arkusz złożony na pol, na którym wypis...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1092

Ubiory w życiu oficjalnym: * ubiór zależy od charakteru okoliczności, jej rangi protokolarnej i pory dnia. * brak wzmianki o stroju wskazuje, ze obowiązywać bedzie ubranie wizytowe. * z dwojga złego znacznie lepiej znalesc sie w ubraniu wizytowym wśród innych gości w smokingach, niz. zjawić sie w...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1561

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 5 Przyjmowanie delegacji. Delegacje oficjalne. Maja duże znaczenie polityczne i gospodarcze w stosunkach bilateralnych i wielostronnych. T...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 560
Wyświetleń: 952

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 7 Orzeczenie ETS z 14 maja 1998r. Art.7 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, ze obejmuje także sytuacje, w której

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1141

Prawa strona - lewa strona. Preferowana jest strona prawa. Chorągwie gości wywiesza sie po prawej stronie chorągwi gospodarzy!!! Po prawej stronie gospodarzy znajdują sie miejsca honorowe podczas śniadań i obiadów. Przy zasiadaniu do stołu konferencyjnego po prawej stronie przewodniczącego deleg...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 609
Wyświetleń: 952

W działalności dyplomatyczno-biznesowej głównym zadaniem przyjęć jest umożliwienie i pogłębienie kontaktów z dyplomatami, ludźmi biznesu, przedstawicielami władz i innych instytucji, uzyskanie od nich opinii o aktualnych sprawach politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, przedyskutowanie problemó...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesieykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 532
Wyświetleń: 742

Co jest tematem pisma? Dopóki sami nie mamy jasności, czego chcemy sie dowiedzieć lub co chcemy zakomunikować adresatowi, dopóty tez istnieje mała szansa, ze adresat zrozumie jasno, o co chodzi. przed rozpoczęciem pisania pisma zastanowić sie czego bedzie dotyczył - co bedzie jego właściwym temate...

Protokół dyplomatyczny

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 644
Wyświetleń: 6307

Dokładna tematyka notatki jest następująca: protokół dyplomatycznym pojęcie, historia, zadania, organizacja, protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych, pojęcie protokołu dyplomatycznego, convention on diplomatic asylum, źródła i historia protokołu dyplomatycznego, praktyka carskiego prot...

Protokół dyplomatyczny - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3661

Prowadzący to prof. dr hab Edward Molendowski. Notatka liczy 31 stron. Jej treść przybliża nam takie terminy, jak: ewolucja i rodzaje funkcji dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, immunitet jurysdykcyjny, wizyty i delega...

Protokól dyplomatyczny

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2177

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kolejnośc na placówce dyplomatycznej, Polski Protokół Dyplomatyczny składa się, ministrowie, struktura organizacyjna Firmy. (…) … i innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce. 3) Ministrowie: