Protokół dyplomatyczny - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Protokół dyplomatyczny - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to prof. dr hab Edward Molendowski. Notatka liczy 31 stron. Jej treść przybliża nam takie terminy, jak: ewolucja i rodzaje funkcji dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, immunitet jurysdykcyjny, wizyty i delegacje, negocjacje, podpisywanie porozumień. Ponadto rozwija następujące zagadnienia: przyjęcia - forma pracy dyplomatycznej, dyplomacja gospodarcza, główne cele dyplomatów ekonomicznych, ewolucja modelu polskiej dyplomacji gospodarczej.


(…)

… Rady Ministrów.
 Wicemarszałkowie Sejmu, Wicemarszałkowie Senatu.
 Wiceprezesi Rady Ministrów.
 Ministrowie — członkowie Prezydium Rządu, Ministrowie — członkowie R M.
 Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
 Przewodniczący Trybunału Stanu — Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
 Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego.
 Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
 Rzecznik Praw Obywatelskich.
V. PRECEDENCJA…
… się nowych form, metod i środków dyplomacji
III. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DYPLOMATYCZNE
1. Funkcja reprezentacyjna
Jej celem jest m.in. stwarzanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju stosunków dwustronnych, w szczególności dzięki kontaktom bezpośrednim szefa misji i jego współpracowników z miejscowymi kołami rządowymi i innymi wpływowymi osobistościami oraz z korpusem dyplomatycznym.
Przedstawiciel dyplomatyczny…
… i publikacji, rozmowy w korpusie dyplomatycznym itp. 5. Funkcja promocyjna Popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym, a państwem przyjmującym” oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych. Jej zakres i dynamika zależą od specyfiki zainteresowania głównie państwa wysyłającego.
Do podstawowych zadań współczesnej dyplomacji należy rozwijanie stosunków…

 w przypadku zerwania stosunków dyplomatycznych
 z powodów ekonomicznych
 między niektórymi państwami związanymi specjalnymi stosunkami
KORPUS DYPLOMATYCZNY, RANGI CZŁONKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH
I. KORPUS DYPLOMATYCZNY
1. Istota określenia „korpus dyplomatyczny”
Korpus dyplomatyczny - ‹s.› CD (fr. corps diplomatique), ogół dyplomatów zagranicznych akredytowanych przy rządzie danego kraju.
2. Znaczenia…
… w całości MSZ, a na stanowiska radców handlowych powoływani są zawodowi dyplomaci.
4. Francja
• Placówki ekonomiczne podlegają Dyrekcji Stosunków Ekonomicznych z Zagranicą w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu
• W przypadku krajów ważnych dla interesów gospodarczych Francji, placówką kieruje minister-radca ds. ekonomicznych i handlowych
• Wydziały funkcjonują w strukturze ambasad, pracownicy…
… Gospodarki.
• Powodowało to brak koordynacji działań w obu sferach stosunków gospodarczych z zagranicą i dlatego w 2004 roku powrócono do starego modelu sprzed 1997 roku, przez co dyplomacja gospodarcza znalazła się ponownie w wyłącznej kompetencji Ministerstwa Gospodarki.
10. Czechy
 W 1998 roku MSZ oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu zawarły porozumienie w sprawie zabezpieczenia zagranicznej polityki…
…, B - kieliszek do wina białego, C - kieliszek do wina czerwonego Nakrycie do śniadania dla czterech osób 1 - filiżanka (z napojem) na podstawce (lub spodku), 2 - maselniczka, 3 - cukierniczka, 4 - solniczka, 5 - talerzyk z miodem, 6 - musztarda, 7 - śmietanka, 8 - marmolada, 9 - tacka z pieczywem, 10 - dzbanek do kawy, 11 - wędliny, 12 - talerzyki śniadaniowe z serwetkami.
Rozsadzanie gości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz