Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 7 - strona 1

Fragment notatki:

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski
Wykład 7
Orzeczenie ETS z 14 maja 1998r.
Art.7 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, ze obejmuje także sytuacje, w której hotelarz zmusza uczestnika imprezy turystycznej do zapłaty kosztów zakwaterowania, twierdząc, ze z uwagi na niewypłacalność organizatora nigdy nie otrzyma od niego zapłaty.
Wyrok ETS z 1.12.1998r.
Ustawodawca francuski wprowadził rozwiązanie polegające na tym, ze w przypadku, gdy organizator posiada zabezpieczenie finansowe przedsiębiorcy, który ma siedzibę w innym państwie wspólnotowym, ten ostatni powinien zawrzeć odpowiednia umowę z podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi na terenie Francji.
Także w przypadku, gdy instytucja udzielająca zabezpieczenia posiada siedzibę w innym państwie członkowskim, zabezpieczenie to może być uruchomione....?
Wyrok ETS z 15.06.1999r.
Żaden przepis dyrektywy 90/314 nie pozwala na wyciagmiecie wniosku, ze akt ten nie odnosi sie do sytuacji, gdy impreza turystyczna jest ,,oferowana" do ograniczonego kręgu osób np. do prenumeratorów czasopisma.
Art. 7 dyrektywy 90/314 nie został w odpowiedni sposób implementowany do ustawodawstwa krajowego, gdy sumę ubezpieczenia lub gwarancji bankowej ustala sie w oparciu o 5% obrót biura podroży z odpowiadającego kwartału roku poprzedniego, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego dopiero działalność na podstawie szacowanego obrotu, w sytuacji gdy Gogole nie bierze sie pod uwagę możliwości zwiększenia tego obrotu.
ETS 16.02.2012r.
Wykładni art.7 dyrektywy 90/314 należy dokonywać w taki sposób ze ma on zastosowanie w sytuacji, w której niewypłacalność organizatora podroży jest spowodowana jego mającym znamiona oszustwa zachowaniem.
Obowiązki informacyjne organizatora turystyki w zakresie ubezpieczę.
Zabezpieczenie finansowe - organizator jest zobowiązany wydąć klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczna lub zaliczkę przekraczająca 10% tej sumy:
1. Pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania sie o wypłatę Śródków z tej gwarancji w wypadkach określonych ustawa lub,
2. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania sie o wypłatę Śródków z umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.
Organizator tur. lub pośrednik tur. jest zobowiązany podąć klientowi, przed zawarciem umowy informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie tur.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz