Ubezpieczenia w turystyce- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 11 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 11 - strona 2

Fragment notatki:

Wyklad 11
Szczególne zagrożenie życia i zdrowia (art. 13 ust. 2)
Organizator turystyki jest zobowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na Odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.
NNW / KL
Organizator tur. lub pośrednik tur. sa zobowiązani podąć klientowi, przed zawarciem umowy informacje o zakresie Ubezpieczenia od NNW i KL.
Organizator turystyki, jako pośrednik zakładu ubezpieczeń.
Przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie stosuje sie do wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego, jeżeli sa spełnione łącznie następujące warunki:
1. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dotyczą czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymaga wiedzy jedynie w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz nie jest umowa ubezpieczenia na zycie ani umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Podstawowa działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
3. Umowa ubezpieczenia, której zawarcia lub wykonania dot. czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, jest zawierana jako uzupełnienie dostarczanych przez przedsiębiorcę towarów lub świadczonych usług i pokrywa Następujące ryzyka:
zniszczenia lub uszkodzenia, utraty tych towarów lub
Uszkodzenia lub utraty bagażu oraz inne ryzyka związane z usługami w zakresie podroży oferowanymi przez przedsiębiorcę, w tym objęte ubezpieczeniem na zycie lub ubezp. odpowiedzialnosci cywilnej.
4. Wysokosc rocznej skladki nie może przekraczać kwot ej określonej w ustawie.
Ubezpieczenia samochodowe krajowe i w ruchu zagranicznym.
Ubezpieczenie obowiązkowe.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Pojazd mechaniczny.
A. Pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa, określone w przepisach ustawy - prawo o ruchu Drogowym.
B. Pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem takiego gospodarstwa.
Zakres terytorialny ochrony:
Zdarzenia powstałe na terytorium RP.
na zasadzie wzajemnosci rowniez zdarzenia powstale na terytoriach panstw, ktorych biura narodowe sa

(…)

… Narodowymi - Regulaminu Wewnetrznego.
Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy --> skutkiem jest obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zakres przedmiotowy ochrony:
Ochrona posiadacza pojazdu przez obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobom trzecim, poszkodowanym na Skutek wypadku.
ochrona osób trzecich (poszkodowanych) przed niewyplacalnoscia posiadacza…
… wyplacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

… cywilna posiadacza pojazdu.
Zasada odpowiedzialnosci - regula (art 436 par.1 k.c.)
Samoistny posiadacz mechanicznego srodka kpmunikacji poruszanego za pomoca sil przyrody oraz osoba, ktorej dano taki srodek w posiadanie zalezne, ponosza odpowiedzialnosc za szkode na osobie lub mieniu wyrzadzona komukolwiek przez ruch pojazdu, chyba ze szkoda nastapila wskutek:
□ sily wyzszej,
□ wylacznie z winy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz