Swoboda zawierania umów - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda zawierania umów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA SWOBODY ZAWIERAMIA UMÓW JEST NARUSZANA W 2 ASPEKTACH:
ponieważ przepisy nakazują zawarcie umowy,
na jakich warunkach trzeba zawrzeć umowę.
W przypadku wielu ubezpieczeń obowiązkowych OWU są odgórnie narzucane (regulowane są przez ustawy i rozporządzenia).
Ustanawia się ubezpieczenia obowiązkowe gdy wymaga tego szeroko rozumiany interes społeczny i ekonomiczny wynikający z potrzeby zapewnienia osobom poszkodowanym ochrony. Ubezpieczenia obowiązkowe wprowadzane są na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce, na mocy innych ustaw a także na mocy międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Poslkę.
UBEZPIECZENIAMI OBOWIĄZKOWYMI SĄ (art.4):
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
OWU punktów 1-3 uregulowane są w ustawie, a punktu 4 rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
WŚRÓD POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ SĄ:
ubezpieczenie OC adwokatów,
ubezpieczenie OC akcjonariuszy,
ubezpieczenie OC prowadzących biuro rachunkowe,
ubezpieczenie OC komorników,
ubezpieczenie OC architektów,
ubezpieczenie OC detektywów,
ubezpieczenie OC ratowników,
ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych.
Zakład Ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz