Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5 - strona 2 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
Podstawa prawna - podstawowym aktem prawnym regulującym pośrednictwo ubezpieczeniowe jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Reglamentacja działalności brokerów ubezpieczeniowych - warunkiem wykonywania działalności jako broker ubezpieczeniowy jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez organ nadzoru.
Nadzór nad agentami:
* sprawują go zakłady ubezpieczeń (szkolenia i kursy w ramach danego zakładu ubezpieczeń)
* z.u. przypadku, gdy agent nie spełnia warunków określonych prawem, z.u. może wypowiedzieć umowę agencyjna (chyba, ze braki niezwłocznie usunięto)
Wynagrodzenie agenta - domniemanym systemem wynagrodzenia jest system prowizyjny - agentowi należy sie Wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów - art.758 (1) k.c.
Stosunek ubezpieczenia.
Cechy:
jednostronnie kwalifikowany (Jedna strona jest dookreślona, czyli musi być taki podmiot, który ma status zakładu ubezpieczeń).
odpłatny (składka ma charakter ratalny)
Masowy (w jej ramach jej najwazniesza cześć pełnia ubezpieczenia komunikacyjne - prawie 50%)
adhezyjny (zawieranie umów przez pewne przystąpienie, jedna ze stron czyli zakład ubezpieczeń określa z góry warunki umowy, a drugiej stronie co do zasady pozostawia sie wybór i albo sie zgodzi na te warunki albo nie)
trwaly, ciągły.
dwustronnie zobowiązujący (jakies obowiazki obydwie strony musza miec, placenie skladki i wyplata odszkodowania w razie czego)
Elementy okreslajace tresc stosunku ubezpieczenia (art.56 k.c.)
Umowa (włącznie z ogólnymi warunkami ubezpieczę OWU)
ustawy (może znalesc zastosowanie w 2 przypadkach:
* Gdy umowa sie określa ....?
* Ustawa może odgrywać role regulująca.)
ustalone zwyczaje
zasady wspolzycia spolecznego.
Powstanie stosunku ubezpieczenia -- źródłem powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy.
Wygaśniecie stosunku ubezpieczenia:
rozwiazanie umowy.
uplyw okresu, na ktory zawarto umowe.
przejscie wlasnosci przedmiotu ubezpieczenia (art.823 k.c.)
śmierć lub utrata pełnej zdolności do czynności prawnych ubezpieczającego oraz likwidacja bądź upadłość zakładu ubezpieczę (art.90 u.d.u.)
"odpadniecie" interesu ubezpieczeniowego np zniszczenie, zużycie lub utrata przedmiotu ochrony.
wyczerpanie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
wykup polisy w ubezpieczeniu na zycie.
niezapłacenie składki w terminie

(…)

…, gdy ubezpieczyciel w odpowiedzi na złożona przez ubezpieczającego ofertę składa propozycje zmian (kontroferte)- art.68 i 811 k.c.
Inne tryby (w praktyce rzadko):
* negocjacje
* przetarg (obowiazkowy i nieobowiazkowy)
* aukcja
Dokument ubezpieczenia - ubezpieczyciel zobowiazany jest potwierdzic zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia np.polisa.
Forma:
>> dla umowy ubezpieczenia ustawodawca nie zastrzegl wymogu zachowania formy szczegolnej.
>> umowa ta nie jest niewazna z uwagi na brak jej potwierdzenia dokumentem ubezpieczenia
Chwila zawarcia umowy - w razie watpliwosci umowę uważa sie za zawarta z chwila doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
Elementy przedmiotowo istotne umowy ubezpieczenia (musza wystąpić aby dana umowę można było Zakwalifikować):
składka ubezpieczeniowa
określone zdarzenie…

Wykład 5
Podstawa prawna - podstawowym aktem prawnym regulującym pośrednictwo ubezpieczeniowe jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Reglamentacja działalności brokerów ubezpieczeniowych - warunkiem wykonywania działalności jako broker ubezpieczeniowy jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez organ nadzoru.
Nadzór nad agentami:
* sprawują go zakłady ubezpieczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz